គេចមិនផុតពីល្បែង ជីកបានដើមគគីមួយអាយុ ៤០០ឆ្នាំបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលពេញស្រុក នាំគ្នាសំពះសុំលេខឆ្នោត (វីដេអូ)

0

មានរឿងអបិយជំនឿមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្អើលអស់មួយស្រុក ដោយសារតែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានស្រ្តីម្នាក់ បានយល់សុបិនឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បុរាណនិយាយមកកាន់គាត់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «ជួយនាំខ្ញុំចេញពីស្រះផង» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោយមករយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានជីកដីឃើញដើមគគីមួយដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

រឿងមួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាំគ្នាមកអុជធូបសុំក្ដីសុខពីដើមគគីបុរាណមួយដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានប្រវែង ១៣.៧០ម៉ែត្រនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដើមគគី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជឿថាមានបារមីនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវគេគាស់រកឃើញនិងយកទៅដាក់ក្នុងភូមិ៤ ស្រុកមឿង ខេត្តត្រាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយដើមគគីនោះត្រូវបានគេដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានអាយុកាល ៤០០ឆ្នាំមកហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

អ្វីដែលពិសេសនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅលើដើមគគីគេឃើញមានដុំថ្មមួយដំមានរាងដូចព្រះពុទ្ធរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលអ្នកភូមិមានជំនឿតែងតែមកសំពះសុំក្ដីសុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងលេខឆ្នោតមិនលស់ថ្ងៃឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ប្រភពព័ត៌មានពីស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆះណាន់ កៃថាប អាយុ ៣៩ឆ្នាំ ជាអ្នកយល់សុបិន និងជីករកឃើញដើមគគីនេះបានឱ្យដឹងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកស្រីបានយល់សុបិនឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់បុរាណនិយាយមកកាន់គាត់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​«ជួយនាំខ្ញុំចេញពីស្រះផង» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្រោយមករយៈពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានជីកដីឃើញដើមគគីមួយដើម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានជាប់ដុំថ្មមួយដុំមានរាងដូចព្រះពុទ្ធរូប ​​​​​​​​​​​ហើយអ្នកស្រីក៏ស្នើរសុំអជ្ញាធរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកដើមគគីនោះមកដាក់ក្នុងភូមិធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាតែម្ដង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

វីដេអូ៖