ដូចជាលើសពេក បុរសដែលខ្លាំងដៃទាស់ជាមួយគេបែកផ្សែង មិនព្រមពាក់ម៉ាស់, ថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកោះហៅមក ធ្វើភ្នែកសព្រៀតព្រោះថា…

0

ចាប់តាំងពីការឆ្លងកូវីដ១៩ ជាសហគមន៏ ដែលហៅថា ព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា» ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានខិតខំណាស់ដើម្បី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះ។

ដោយមន្រ្តីនរគបាលមូលដ្ឋានលោក បានចុះចែកម៉ាស់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់ប្រជាជននៅលើតាមដងផ្លូវ ទីកន្លែងសាធារណៈដែលគ្មានម៉ាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីបញ្ជៀសឆ្ងាយពីរោគសហាវ។

ដោយឡែកឃើញថា បងប្អូនយើងមួយចំនួន នៅតែមិនយល់ មិនការពា ហាក់មើលងាយវីរុសមួយនេះខ្លាំងណាស់។ ជាក់ស្ដែងមានបុរសម្នាក់ ដែលបងប្អូនមិនខឹងមិនបាន ដោយបុរសម្នាក់មួយនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឈ្លោះប្រកែក

ជាមួយលោកពូអ្នកមីងជាមន្រ្តីអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងៗ នៅពេលដែលពួកគាត់បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយ និងចែកម៉ាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំពាក់ម៉ាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅចំណុចមុខច្រកចូលផ្សារដីហុយ

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញ។ អ្វីដែលអស្ចារ្យខ្លាំងបំផុតនោះ គឺបុរសនេះដែលបោះសម្តីថាសុទ្ធតែជាអ្នកការពារប្រទេសកម្ពុជា បានបញ្ចេញឥរិយាបទយ៉ាងឈ្លើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយបោះម៉ាស់ចោលទៅលើដីនៅចំពោះ

មុខពួកគាត់ថែមទៀតផង។ យ៉ាងណាដោយសារតែហាក់មិនសមរម្យ និងមើលងាយមន្រ្តីរាជការសាធារណៈពេក រដ្ឋផាលខណ្ឌសែនសុខ បានអញ្ជើញបុរសរូបនោះ មកនិយាយអប់រំកែប្រែចេញម្ដង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ៖