ជួយស៊ែរបន្តៗផង!!! អ្នកម្ដាយដែលសរសៃកូនខ្ចី កុំញុំាត្រីបែបនេះឲ្យសោះ…

0

គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Mana Heang បានធ្វើការចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទើបតែជួបប្រទះមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចា ត់ ទុកថាជាការដាស់តឿនដល់ស្ត្រីដែលទើបនឹងកូនង៉ែតរួច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«សួស្តីម៉ាក៉ៗនៅក្នុងគ្រុបនេះ

ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗ ជូនម៉ាក់ៗ​ក្នុងគ្រុប​ជាពិសេសម៉ាក់ៗ ​​​​​​​​​ដែលសរសៃខ្ចី ​​​​​​​​​​​​​ក៏ដូចជាម៉ាក់ៗ​ដែលអត់​មានចាស់ៗនៅជាមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ចង់ប្រាប់ថាពេលញុំាអីអោយ ប្រ យ័ ត្ន កុំអោយដូចខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារតែត្រីនេះម៉ាក់ៗ អើយទាស់ចង់ ងា ប់ 2 យប់ 3 ថ្ងៃ

ម៉ាក់ៗរាគផង ក្អួតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អង្គុយមិនកើត ឈរមិនកើត ង ងឹត មុខឈឹង គ្មានកម្លាំងក្នុងខ្លួនសូម្បីតែបន្តិច​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ ហើយបើនិយាយពី ក្អួ ត វិញ ឡើងបែប​ប្រម៉ាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្អួ ត ឡើងចង់ចេញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពោះវៀន​ពោះតាំង​មកអស់ហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បើរាគវិញអត់បាច់ប្រឹងទេម៉ាក់ៗ​អើយមកឯង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អត់កំប្លែងទេណាម៉ាក់ៗ​យាយមែន ។ ប្ដីទិញថ្នាំអោយញុំាក៏ ក្អួ ត ​មកវិញដែរ ប្ដីប្រាប់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «​ពេទ្យថា​មិនមែន​ទាស់ទេ គឺ​ពុ ល ចំណី» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំក៏និយាយ​ទៅប្ដីវិញថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើខ្ញុំពុ ល មែន​ហេតុអី​ក៏បងឯង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​កូនអត់អី បើញុំាត្រីហ្នឹងដូចគ្នា ហើយមិនបានញុំាអីផ្សេងផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ពេទ្យគ្មានឡើយពាក្យថាទាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(បញ្ជាក់​ខ្ញុំមាន​កូនពីរនាក់ ម្នាក់អាយុ 1ខួប 3ខែ ហើយម្នាក់ទៀត​ ទើបតែអាយុ 2 ខែទេ) ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេថា​អោយញុំាស្រាត្រាំ ក្រ ពះ កាំប្រម៉ា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំញុំា​ថ្ងៃដំបូង​ក៏ ក្អួ ត ​មកវិញដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញុំាមិនកើត​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងខ្លួន វេ ទ នា ​ចង់ងប់​ហើយ​ម៉ាក់ៗអើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ចុងក្រោយខ្ញុំ​ជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារ​យកត្រី ដែលទាស់នឹង​ទៅកំឡោច​អោយខ្លោច​ទៅជាធ្យូង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបុ ក​ អោយម៉ត់ បើមាន​ស្រាលាយ​ជាមួយ​ស្រាផឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើអត់ស្រាលាយ​ជាមួយ​ទឹក​ក៏បាន ។ ប្ដីខ្ញុំមិន​ធ្វើអោយ​ខ្ញុំញុំាទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាទៅញុំាអោយកើត ម ហា រីក អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែម៉ាក់ យាយ និង ប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថា បើយើងទាស់អីត្រូវយករបស់ហ្នឹង​ទៅបន្សាប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ខ្ញុំត្រូវតែសាក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់ប្រាប់ថាញុំាហើយ បើយើងទាស់មែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រហែលកន្លះ​ម៉ោងបែកញើស​មកស្រាក់ៗ​ហើយ ប៉ុន្តែខ្ញុំញុំាបានប្រហែលជិត​មួយម៉ោង​ទៅហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែអត់មានឃើញ បែ ក ញើសសោះ តែបែជាចង់ ក្អួ ត ទៅវិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងចិត្តគិតថា​មិនដឹង​យ៉ាងមិច​យ៉ាងម៉ាទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ខ្ញុំក៏ស្រងំ​គេង​បាន​ប្រហែលជា 2 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ោងក្រោយ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារាងធូរបន្តិច ប៉ុន្តែនៅ​ឈឺពោះ​តិចៗ​តែឈ ប់ ក្អួ ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយខ្ញុំអាចងើបអង្គុយបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

អង្គុយមិនបានយូរទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះនៅមិនទាន់​មានកម្លាំង ។ ម៉ាក់ៗណាដឹងថាញុំាអី ​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយមានកម្លាំងជួយប្រាប់ផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ ខ្ញុំស្ទើតែមិនបាន​ឃើញមុខកូនៗខ្ញុំទៀតហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម៉ាក់ៗអើយនេះជា​បទពិសោធន៍​សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំ »​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ អរគុណដែលបានចែករំលែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៕