លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា អូនមិនដែលភ្លេចកាដូសំរាប់បងទេ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញជា ជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃនឹងគ្នា…

0

ប្រិយមិត្តភាគច្រើន ប្រាកដជាបានជ្រាបរឿងការលែងលះ របស់លោកឧកញ៉ាវ័យក្មេងដ៏ល្បី ឌួង ឆាយ និងភរិយា ហើយ ដែលមានការឡាយវីដេអូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និយាយច្បាស់ៗ របស់ភរិយាលោកឧកញ៉ា ពីការបែកបាក់គ្នាមួយនេះ។

ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ​បានបង្ហោះរូបភាព៣ សន្លឹក និងភ្ជាប់សារ ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖

«អរគុណ My sis Nita Yut & Lim KouyHouy សំរាប់នំខេក និងកាដូ អូនគ្រាន់តែជាមនុស្សស្គាល់គ្នាសោះ ប៉ុន្តែទឹកចិត្តស្រលាញ់បងដូចបងប្អូនបង្កេីត ជួយលេីកទឹកចិត្ត

ពេលបងកំពុងបាក់ទឹកចិត្ត អរគុណទឹកចិត្តអូន ដែលមានចំពោះបង រៀងរាល់ឆ្នាំ អោយតែថ្ងៃខួបកំណេីតបង។ អូនមិនដែលភ្លេចកាដូសំរាប់បងទេ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញជា

ជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃនឹងគ្នា មិនដែលនឹកឃេីញ ហេីយថែមទាំងមកជាន់ពន្លិច និយាយគ្មានការពិត នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានទុក្ខ និងលំបាក ខ្ញុំមិនចង់តបត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬក៏ចង់

បានអ្វីមកទេ តែកុំព្យាយាមមករំខានជិវិតខ្ញុំ ជាន់ហេីយ ជាន់ទៀត អ្នកណាសាងអ្វី នឹងទទួលបានមកវិញឆាប់ៗ ខ្ញុំហត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹងអត់មនុស្សចិត្តអាក្រក់ទាំងឡាយ #dethmalina Birthday 21.12.2020 Deth Malina Cake from @ladyhbakery»៕