កន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំនួន៦កន្លែង នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ពេញអស់ ដោយសារតែពលករខ្មែរសម្រុកចេញពីប្រទេសថៃច្រើនខ្លាំងពេក

0

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២២​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ពលករខ្មែរ សរុប ៣០០នាក់ បានចាកចេញពីប្រទេសថៃ តាមច្រកអន្តរជាតិអូរស្មាច់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងសង្កាត់អូរស្មាច់ ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងបានដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល១៤ថ្ងៃ នៅក្រុងសំរោង ដោយឡែកពលករចំនួន៧១នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមកពីតំបន់ប្រឈម នានា និងមេរោគកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសថៃ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅយកសំណាក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រក មេ រោគ កូវីដ១៩។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឃ្លោក ហួត បានថ្លែងប្រាប់ថា នៅថ្ងៃម្សិលមិញ ពលករខ្មែរ ចំនួន១៧៦នាក់ បានចាកចេញពីប្រទេសថៃ តាមច្រកអន្តរជាតិ អូរស្មាច់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបានដឹកជញ្ជូនយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល១៤ថ្ងៃ នៅក្រុងសំរោង ក្នុងនោះបានយកសំណាកចំនួន៣៥នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅពិនិត្យរក មេ រោគ កូវីដ១៩ ។

លោកបានបន្តទៀតថា ចំណែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ នេះ ពលករចំនួន១២៤នាក់ បានចាកចេញពីប្រទេសថៃ តាមច្រកអូរស្មាច់ នឹងត្រូវដឹកតាមរថយន្តកងទ័ព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យកទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក រយៈពេល១៤ថ្ងៃ នៅក្រុង សំរោង ក្នុងនោះពលករ ចំនួន៣៦នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបញ្ជូនយកសំណាករកមេរោគកូវីដ១៩ផងដែរ។

លោក ឃ្លោក ហួត បានថ្លែងទៀតថា នៅទូទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យ មានមណ្ឌុលចត្តាឡីស័កសរុបចំនួន៦កន្លែង ដែលចំនួនមណ្ឌលចត្តាឡីស័កនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនមានតុល្យភាពនិងចំនួនពលករដែលមកប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃជាង ១០០នាក់នោះទេ ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរ មណ្ឌលចត្តាឡីស័កទាំងអស់នៅក្នុងខេត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺពេញមិនអាចឲ្យពលករធ្វើចត្តាឡីស័កនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបានទេ។

ដោយឡែកលោក ឃិន ញ៉ាណ អភិបាលខេត្តស្តីទីខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានថ្លែងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថា បើសិនមណ្ឌលចត្តាឡីស័កទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យពេញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនអាចដាក់ពលករឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបានទេ ជាគោលការណ៍ យើងត្រូវដឹកជញ្ជូនពលករទាំងនោះទៅធ្វើចត្តាឡីស័កបន្តនៅខេត្តសាមីរបស់គេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាមួយនិងការជូនដំណឹងឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសាមីទាំងនោះ បានដឹងជាមុន ដើម្បីគេរង់ចាំទទួលយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័កបន្ត។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រោមបទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា កាលពីយប់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រថយន្តរបស់កងទព័ចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១៥គ្រឿង ក្នុងចំណោមរថយន្តចំនួន៧០គ្រឿង បានមកអន្តរាគមន៍ដឹកពលករ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូរស្មាច់៕

ប្រភព៖ freshnewsasia