បើមិនដឹងថាគាត់ស្រលាញ់ជ្រូក ព្រោះឲ្យពួកវាលោតទឹកលេងសប្បាយ ប៉ុន្តែពេលដឹងច្បាស់ ទើបដឹងថាគាត់មិនធម្មតា!

0

បុរស​ជា​កសិករ​ម្នាក់​រស់​​នៅ​ខេត្ត​ហ៊ូណាន​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេស​​ចិន ​កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ច្រើន​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើអ្នកមិនដឹងមើលតែរូប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រាកដជាគិតថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ជាមនុស្សស្រលាញ់ជ្រូក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះឲ្យពួកវាលោតទឹកលេងសប្បាយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែតាមពិតវាជាវិធី​ថ្មី​មួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ដើម្បី​ឲ្យ​សាច់​ជ្រូក​កាន់​​តែ​មាន​រសជាតិ​​ឆ្ងាញ់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺ​​​បង្រៀន​ជ្រូក​​ឲ្យ​​​លោត​​ទឹក​​ពី​ទី​ខ្ពស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​

លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Huang Demin ​បាន​​សង់​​ផ្ទះ​​នៅ​​ដាច់​​ឆ្ងាយ​​ពី​គេ​​ក្នុង​ភូមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Guanshan ស្រុក​ Ningxiang ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បាន​​​ទាក​ទាញ​​​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចូល​ទៅ​មើល​​គាត់​​បង្ហាត់​ជ្រូក​​​លោត​ចូល​ទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

Huang ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និយាយ​​ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការ​ឲ្យ​ជ្រូក​លោត​ទឹក​រាល់​ថ្ងៃ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើ​​ឲ្យ​វា​​ធំធាត់​​​ឆាប់​រហ័ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មាន​សុខភាព​ល្អ​​ប្រសើរ ​​​សាច់​ដុំ​​ច្រើន​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង​​សាច់​​របស់​វា​​​កាន់​តែ​​មាន​រសជាតិ​​ឆ្ងាញ់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាង​​ជ្រូក​​បង្ខាំង​តែ​

ក្នុង​ទ្រុង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ​បង្ហាត់​​លំហាត់​ប្រាណ​ជ្រូក​​ដែល​គេ​កម្រ​ឃើញ​នេះ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើ​ឲ្យ​គាត់​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ខ្ពស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះ​​លក់​បាន​ថ្លៃ​ជាង​ជ្រូក​​ធម្មតា​ដល់​ទៅ​៣​ដង​ឯណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕