«មីខ្មៅ» ត្រូវរងការិះ គន់ បុរសស្បែកខ្មែរម្នាក់ ថាជាការរើស អើ ង ពូជសាសន៍ និងពណ៌សម្បុរ តែ រ៉ាប៊ី ថាជាការលើកតំកើន (មានវីដេអូ)

0

ពិតផ្ទុះខ្លាំងទាំងការគាំទ្រ និងការិះគន់ទៅលើបទចម្រៀងថ្មី របស់តារាចម្រៀងស្រី រ៉ាប៊ី គឺបទ «មីខ្មៅ» ក្រោយបទនេះចេញមក ក៏មានការរិះគន់ និងប្រតិកម្មមួយ ចំនួនពីប្រជាជន ដែលមានសម្បុរស្បែកពណ៌ខ្មៅ មួយចំនួនដែរ ពួកគេថាជាបទ ចម្រៀងដែល កំប្លែងប៉ុន្តែបាន ឆ្លុះបញ្ចាំង ពីការ រើស អើ ង ពណ៌សម្បុរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយមានបុរសជនជាតស្បែកខ្មៅម្នាក់ បានបញ្ជាក់លើវីដេអូ និងបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម Tik Tok ថា៖ ផលិតកម្មថោនបានផលិតវីដេអូចម្រៀងមួយដែលនិយាយពីការសើច ចំ អក ទៅអ្នកមានសម្បុរសស្បែកខ្មៅ។ មើលវីដេអូខាងក្រោម៖

យ៉ាងណាចំពោះបទចម្រៀងមួយនេះ ចេញបាន២សប្តាហ៍ហើយ មានអ្នកចូលទៅស្ដាប់ក្នុងយូធូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១លានដងរួចមកហើយ ប៉ុន្តែមិនមែនជា​ MV ឡើយ។

ចំពោះបញ្ហារិះ គ ន់ នេះ កញ្ញា រ៉ាប៊ី ក៏បានបញ្ចាក់ផងដែរថា ជាការច្រៀង សម្ដែងអោយបងប្អូន មានការសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមមើលវីដេអូ៖