ក្រោយផ្អើលថា តន់ ចន្ទសីម៉ា វ៉ាដាច់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ស្រាប់តែលោក អ៊ាម វន្នី ចេញមកនិយាយបែបនេះចំៗថា…

0

តារាចម្រៀងស្រីជំនាន់ក្រោយ ដែលទទួលបានការគាំទ្រ និងស្គាល់ពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនពីការប្រលង The Voice Cambodia រដូវកាលទី ២ ពេលនេះកំពុងឡើងកូដខ្លាំង នៅពេលដែលបានចូលផលិតកម្ម

Galaxy របស់លោកឧកញ៉ាវ័យក្មេង ឡេង ណាវ៉ាត់ត្រា។ ដោយឡែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីៗនេះ មានការលើកឡើងមួយចំនួនតូច ដោយបានប្រៀបធៀបរវាងកំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង តារាចម្រៀងពន្លកថ្មី តន់ ចន្ទសីម៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កឱ្យមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើល និង ចា ប់ អារ ម្ម ណ៍យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះការលើកឡើងនោះហាក់អះអាងច្បាស់ៗថា ពេលនេះ តន់ ចន្ទសីម៉ា បានឡើងកូ ដ វ៉ា ដា ច់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ទៅទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែរឿងមួយនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យ លោក អ៊ាម វន្នី ដែលជាអតីតបេក្ខភាព Cambodia Idol ដ៏លេចធ្លោមួយរូបដែលនោះបានចេញមកបង្ហោះនិយាយដូច្នេះថា៖

«គាំទ្រប្អូនស្រីច្រៀងល្អ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រៀបជាមួយកិត្តិយសល្បីល្បាញ របស់រៀមច្បង ឱក សុគន្ធកញ្ញា ជាង ១០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានទេ ប្អូនសន្សំពិន្ទុមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ

តែបើប្អូនល្បីបាន ១០ ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រហែលអាចក្លាយជាទំពាំងស្នងឬស្សីនៃរៀមច្បងយើងបាន»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរ?