បុរសម្នាក់កំពុងដឹ កចេកទៅល ក់ មានអីប្រជាជនឃា ត់ ខ្លួនអោយ សមត្ថកិច្ច ភ្លាមៗ ដោយសារតែ…

0

ជន ស ង្ស័ យជា ចោ រ លួ ច ចេក ឈ្មោះ ដេន វន្នី ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ មុខរបរកសិករ មានទីលំនៅភូមិកោះទៀវ(ខ) ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ត្រូវបានប្រជាជន ចា ប់ ប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ច ក្រោយប្រទះឃើញ

ជនស ង្ស័ យ ម្នាក់នោះ បានជិះម៉ូតូអាសង់ ដឹក ផ្លែចេក១ស្ទង ចេញពីចំការ។ ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង១និង៣០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ នៅចំណុចចំការចេក និងស្វាយ ស្ថិតក្នុងភូមិកោះទៀវ(ក) ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ចាស់ចំការជាកសិករម្នាក់ បានឲ្យដឹងថា តាំងពីដាំចេកមក មិនដែលបានទទួលទានចេក១ផ្លែ ១ស្និត ឬក៏ល ក់ដូរនោះទេ ព្រោះកា ប់ មិនទាន់ ចោ រ លុះ ខឹ ង ពេកដេកចាំ ចា ប់ ចោ រតែម្ដង។

លុះវេលាកើតហេតុក៏ប្រទះឃើញជនស ង្ស័ យម្នាក់ ជិះម៉ូតូអាស ង់ ដឹ ក ផ្លែចេ ក១ស្ទ ង ចេញពីចំការតែម្តង ឃើញដូច្នោះគាត់ និងអ្នកភូមិ បានហៅឱ្យឈ ប់ ប៉ុន្តែជន ស ង្ស័ យបានជិះម៉ូតូគេ ចខ្លួន ពួកគាត់ក៏នាំគ្នាជិះម៉ូតូដេញតាមពីក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង ឃា ត់ ខ្លួនជន ស ង្ស័ យបាន រួចក៏រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ ដើម្បីយកទៅចា ត់ ការតាមនីតិវិធី ។ ជន ស ង្ស័ យ ក៏បានសារភាពថាកន្លងមក ខ្លួនបាន លួ ច កា ប់ ចេក គេយកទៅលក់ជាញឹកញប់ តែ

គ្មានម្ចាស់ចំការណា ចា ប់ បានទេ ទើបតែចុងក្រោយនេះក៏ត្រូវអស់លក្ខណ៍ ម្ចាស់ចម្ការ និងអ្នកភូមិដេញ តាម ចា ប់ បាន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមម់ើរូបភាពខាងក្រោម៖