កាន់តែពិបាកហើយ! ពេលនេះបុរសខ្លាំង ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Duterte ចេញមុខលូកដៃ ដោយបាននិយាយខ្លាំងៗថា…

0

ការ ស្លា ប់ របស់កញ្ញា Christine Angelica Faba Dacera អាយុ ២៣ឆ្នាំជានារីបម្រើការលើយន្តហោះ ជនជាតិហ្វីលីពីន ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Philippine Airlines (PAL)

ហើយថែមទាំងជាអតីតបវរកញ្ញា Miss Silva Davao 2017 លំដាប់រងលេខ១ របស់ហ្វីលីពីនផងដែរនោះ ពិតទទួលបានការចា ប់ អារម្មណ៏ខ្លាំង ពីប្រជាជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងពិភពលោក។

ការ ស្លា ប់ នេះដែរ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ កោ ស ល្យ វិ ច័ យ លើ ស ព គឺពិតជាការនៅពីក្រោយខ្នងការ ស្លា ប់ នេះគឺថានាង បានប្រើ ថ្នាំ ហើយត្រូវបានគេ ស ម្លា ប់ ពិតមែន។

យ៉ាងណា ឃា ត ករ នៅគេមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេ។ ក្នុងនោះផងដែរលោកប្រធានាធិបតេយ្យ Duterte បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា៖ “ជាបឋម ការសន្យារបស់ប្រធានាធិបតីគឺថា យុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ Dacera។ យើងនឹងដឹងការពិត”។

ក្នុងនោះផងដែរលោក Roque និយាយថា លោក Duterte នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧ ក្រិ ដ្ឋ ជ នរួចខ្លួនឡើយ ប្រសិនបើគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបង្ហាញនោះ ពួកគេមិនអាចរួចផុតពីទង្វើរបស់ពួកគេបានទេ៕