រឿងក្ដីកំពុងសើបអង្កេត! ស្រាប់អ្នកជំនាញកោសល្យវិច័យ ស ព ម្នាក់ចេញមុខបញ្ជាក់ថា៖ គឺវាហួសពេលហើយ ដោយសារតែ ….

0

ថ្លែងក្នុងកិច្ចសម្ភាស អ្នកជំនាញកោ សល្យ វិច័ យម្នាក់ឈ្មោះ Raquel Fortun បាននិយាយថា «ការយកសំណាក ឬភស្តុ តាងផ្សេងៗ គឺវាហួសពេលហើយ ។ វាហួសពេលនោះ ព្រោះថាក្នុងពេលនេះ សា ក ស ពត្រូវបានលាងសម្អាត ហើយគិតមកទល់ពេលនេះរយៈពេល ៥ ថ្ងៃទៅហើយ»។

ដូចដែលបានដឹងហើយ កាលពីដំបូងស ង្ស័ យ ថាជាករណី រំ លោ ភ បូក ប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាប្រែក្លាយជាករណីប្រើថ្នាំ ហួស និងត្រូវបានគេស ម្លា ប់ ក៏ពិតមែន តែមិនបានរំ លោ ភ ទេ។

ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកោ សល្យ វិច័យ ម្នាក់ឈ្មោះ Raquel Fortun ថាគឺវាហួសពេលហើយ ក៏ព្រោះតែសា ក ស ពត្រូវបានលាងសម្អាត ហើយគិតមកទល់ពេលនេះរយៈពេល ៥ ថ្ងៃទៅហើយ។

យ៉ាងណាករណីមួយនេះ កំពុងតែកក្រើកខ្លាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន សូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតេយ្យ Duterte ក៏ចេញមកនិយាយផងដែរ។ ដោយបានលើកឡើងថា លោក Duterte នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យឧ ក្រិ ដ្ឋ ជ នរួចខ្លួនឡើយ ប្រសិនបើគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបង្ហាញនោះ ពួកគេមិនអាចរួចផុ ត ពីទង្វើរបស់ពួកគេបានទេ៕