ចត់បាយ! អតីតភរិយា លោកយឹម តាស្រង់ ដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់នេះ ឆ្លើយតបទៅ អ្នកទី៣ អោយស្តាប់…(មានវីដេអូ)

0

ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់ អ្នកនិពន្ធក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់សុី លោកយឹមតាស្រង់ហើយ ដែលលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូប និងមានឈ្មោះបោះសំលេងម្នាក់។

ដោយឡែកថ្មីៗនេះ និយាយពីរឿងលោកមានគណនីTik Tok មួយដែលមានឈ្មោះថា “OunsoKun” បានចេញមកធ្វើការតបតទៅកាន់ អ្នកដែលចូលមកខមិន ថា៖ «អត់ចេះ ខ្មា ស់ គេ ឃើញប្តីល្បី ចង់ត្រូវគ្នាវិញ» ។

ភ្លាមនោះ ម្ចាស់បណ្តាញសង្គមមួយនេះ បាននិយាយតបទៅវិញថា ៖ ខមិននេះខ្ញុំសូមឲ្យ Friend ដែលកំពុងតែមើលនឹងឆ្លើយតបទៅខមិនមួយហ្នឹង តើខ្ញុំគួរត្រូវគ្នាវិញ ឬ មិនត្រូវ? ខ្ញុំធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធ នឹងមាន

កូន៤នាក់ អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឆ្លើយសំនួរខ្ញុំមួយ តែខ្ញុំសូមតបទៅខមិនមួយនេះថា៖ «ខ្ញុំអត់ខ្មាសគេទេ ដោយសារខ្ញុំមានពួកគាត់៤នាក់ហើយ យល់ទេ! ចឹងខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញ ខ្ញុំ បែ ក គ្នាវិញ ខ្ញុំអ ត់ ខ្មា ស់ អ្នកណាទេ

អ្នកដែលខ្មា ស់ ខ្ញុំ អ្នកដែលចូលមកធ្វើជាជនទី៣ អង្គុយពិបាកចិត្ត ភ័ យ ភ័ យ ខ្លាំងមែន! ភ័ យ ខ្លា ច ខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញមែន អត្មានិយមម៉េស ក្តីសុខខ្លួនឯង​ ភ័ យ ខ្លា ច គេត្រូវគ្នាវិញ ខ្លួនឯងហ្នឹង វារកកន្លែងឈរអត់ឃើញមែន

កុំ ពិ បា ក ចិត្ត ខ្ញុំត្រូវគ្នាវិញ ឬ មិនត្រូវគ្នាវិញ មិនមែនស្ថិតលើអ្នកឯងទេ ស្ថិតលើខ្ញុំ ទោះខ្ញុំអត់ត្រូវគ្នាវិញ ក៏អ្នកឯងរកលេងដាក់អត់មានដែរ​ ក្នុងបេះដូងអតីតគ្រួសារខ្ញុំ មានពួកគាត់៤នាក់រួចហើយ អ្នកឯងអត់មានក្នុងចំណែកហ្នឹងទេ»៕