បា ញ់ បោះទៀតហើយ! ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងព្រឹកព្រលឹម ក្នុងហេតុការណ៍ ជនជាតិចិនបា ញ់ ប្រ ហារ គ្នា បណ្តាលឲ្យបុរសម្នាក់ ស្លា ប់ ភ្លាមៗនៅកន្លែង (មានវីដេអូ)

0

ព័ត៌មានបឋម៖ មុននេះបន្តិច នៅវេលាម៉ោងប្រហែល៨ព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីបុរសជនជា តិចិន ម្នាក់ បា ន ស្លា/ ប់ ក្នុងឡាន ក្នុង ហេតុការណ៍ កា រ បា ញ់ ប្រ ហា រ គ្នា នៅផ្លូវស្តុបពាណិជ្ជកម្មផ្លូវឯករាជ្យ ក្រុងព្រះសីហនុ ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សមត្ថកិច្ចបានឃា ត់មនុស្ស២នាក់ ខ្មែរម្នាក់ ចិនម្នាក់ ក្នុងហេតុការណ៍នោះ (ខ្មែរម្នាក់ និងចិនម្នាក់) ហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ច កំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យ នៅកន្លែងកើតហេតុ៕

វីដេអូ៖