លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា៖ ធុងប៉េត្រូ បងអោយអូនឯងទៅធ្វើច្រមុះតើ ម៉េចក៏អូនឯងទៅយកប្តីគេ?…

0

លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានសរសេរសារបង្ហោះថា ៖ «ធុងប៉េត្រូ បងអោយអូនឯងទៅធ្វើច្រមុះតើ ម៉េចក៏អូនឯងទៅយកប្តីគេ?? ឥឡូវប្រពន្ធគេតាមទាន់ផ្ញើសារនិងសម្លេងរូបថតមកអោយបងទៀត ! …..

ធុងប៉េត្រូ ឯងរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនិងគេដែរ ម៉េចទៅយកប្តីគេដណ្តើមប្តីគេចឹងធុងប៉េត្រូ??? ហៅគ្រូពេទ្យធ្វើច្រមុះទៅដេកដល់ខុនដូទៀត! ឥឡូវប្រពន្ធគេក៏ទាន់ចាប់បានច្រមុះក៏រលួយទៀតនាងឯងគិតម៉េច???។

ងៃមុននាំប្រុសក្មេងទៅខុនដូ និងសណ្ឋគារច្រើនដងហើយតែអញមិនមាត់ តែនេះប្តីគេណានាង នាងឯងអត់មាននៅខាងធីមប្រពន្ធដើមដូចអញសោះ ! រឿងនេះមានតែហៅ ម៉ៃ សុគន្ធមកជួយដោះស្រាយហើយមើលទៅ» ។

យ៉ាងណាការបង្ហោះបែបនេះ អាចជាការបង្ហោះដៀមដាមទៅកាន់នរណាម្នាក់ មិនសំដៅចំៗទៅកាន់ ធុងប៉េត្រូ ឡើយ ៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖