តោះទាញយកម្នាក់មួយភ្លាមទៅ! អស់បញ្ហា ជាមួយផ្លូវខូ ច ឬ ផ្លូវជង្ហុកសំបុកមាន់ ទៀតហើយ គ្រាន់តែបងប្អូន ផ្ញើរសារតាមនេះ

0

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា ជង្ហុកសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវលេខ១០៨ ដែល មានទីតាំងនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់ហើយនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយ

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ ក្រោយឃើញរបាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើមកកាន់មន្ត្រីជំនាញតាមរយៈកម្មវិធីថែទាំផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App) ។ តាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់

ក្រសួងសាធារណការ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បញ្ជាក់ថា ក្រសួងថ្លែងអំណរគុណពលរដ្ឋដែល បានចូលរួមសហការរាយការណ៍ពីបញ្ហាផ្លូវខូច ឬផ្លូវដែលត្រូវជួសជុលថែទាំ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

ផ្លូវថ្នល់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីថែទាំផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App)៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖