ច្បាស់ជាគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយចេញលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការ ស្លា ប់ របស់នាង Christine Dacera ជាអ្នកបម្រើលើយន្តហោះ

0

ការ ស្លា ប់ របស់កញ្ញា Christine Angelica Faba Dacera អាយុ ២៣ឆ្នាំជានារីបម្រើការលើយន្តហោះ ជនជាតិហ្វីលីពីន ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Philippine Airlines (PAL)

ហើយថែមទាំងជាអតីតបវរកញ្ញា Miss Silva Davao 2017 លំដាប់រងលេខ១ របស់ហ្វីលីពីនផងដែរនោះ ពិតទទួលបានការចា ប់ អារម្មណ៏ខ្លាំង ពីប្រជាជនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានជាច្រើនក្នុងពិភពលោក។

ការ ស្លា ប់ នេះដែរ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ កោ ស ល្យ វិ ច័ យ លើ ស ពលទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច្ច័យបានបង្ហាញថា គ្រីស្ទីន ដាសេរ៉ា (Christine Dacera) មិនត្រូវបានគេចា ប់ រំ លោ ភ នោះទេ។

ហើយសម្រាប់លទ្ធផលចុងក្រោយ បើយោងតាមការរកឃើញរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ ឧ ក្រិ ដ្ឋ ក ម្មប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីន បានបង្ហាញថា អ្នកបម្រើតាមយន្តហោះ នាង Christine Dacera បាន ស្លា ប់ ដោយសារមូលហេតុធម្មជាតិ ។

ដោយពួកគេបានរកឃើញថា នាងមានអាការជម្ងឺដាច់សរសៃឈាម ដោយករណីនេះប៉ូលីសបានចាត់ទុកថាវាគឺជាបញ្ហានៃស្ថានភាពសុខភាព៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ៖