ពស់កម្រពូជចចកក្បាលពីរ ស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនដណ្ដើមចំណីគ្នាសុី ដែលនេះអាចនាំឲ្យមានគ្រោះ ម ហ ន្ដ រា យ ឬសំណាង អា ក្រ ក់ ទៀតផង!

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយយោងតាមសារព័ត៏មាន dailymail បានឲ្យដឹងថា​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពស់កម្រពូជចចកក្បាលពីរមួយក្បាល ​​​​​​​​​​​ប្រវែង១៤​សង់ទី​ម៉ែត្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបានគេប្រទះឃើញវាររកចំណី ​​​​​​​​​​​​​​​​​និងដណ្ដើមចំណីគ្នា សុី ​​​​​​​​​​ក្នុងព្រៃមួយកន្លែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ពស់ក្បាលពីរមួយក្បាលនេះ ​​​​​​​​​​ជាប្រភេទសត្វកម្រ​​​​​​​​​​​​​

ដោយអាចមានត្រឹមតែ១ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ​​​​​​​​​​​​ហើយអ្នកជំនាញ ​​​​​​​​​​​បានសន្និដ្ឋានថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពស់ក្បាលពីរមួយក្បាលនេះ​​​​​​​​​​​ ទើបនឹងកើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងជាប្រភេទពស់ដែលមិនមានពិសឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ហើយវានឹងអាចនាំឲ្យមាន គ្រោះ ម ហ ន្ដ រាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬសំណាង អា ក្រ ក់ ទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕