លេងសើចពេកទេដឹង! អ្នកតាមផ្លូវស្រឡាំងកាំង ក្រោយឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងបោះពួយយ៉ាងលឿន ដោយពុំមានមនុស្សបើក…(មានវីដេអូ)

0

បរទេស៖ បច្ចុប្បន្ន​សង្គមមនុស្ស​មានការ​អភិវឌ្ឍ​ស្ទើរ​គ្រប់​វិស័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំង​ការ​គិត ការ​ពិចារណា ការ​វិភាគ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង​វាយតម្លៃ​តាម​បែប​ទស្សនវិជ្ជា​,

ការ​ចងក្រង​ទ្រឹស្តី​និង​រូបមន្ត​បែប​វិទ្យាសាស្ត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំង​ការ​បង្កើត​ថ្មី​ខាង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជា​ច្រើន​ទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រាប់​បំពេញតម្រូវការ​របស់​មនុស្ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ឥទ្ធិពល​នៃ​អបិយ៍​នៅ​តែ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៃ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​ការ​បន់ស្រន់ សែនព្រេន អារុក្ខ​អារក្ស​ទេពតា​ផ្សេងៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែល​ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ទម្លាប់​ពី​យូរ​មក​ហើយ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំង​អ្នកមាន អ្នកក្រ អ្នក​នៅ​ទីក្រុង ឬ​ជនបទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បើទោះជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាងខ្លាំង​រហូត​ដល់​សតវត្ស​ទី២១​នេះក៏​ដោយ ក៏​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​រស់នៅ​ជាមួយ​នឹង​ជំនឿ​អរូបិយ​ផ្សេងៗ។ ដូចជាកាលពីពេលថី្មៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការចែករំលែកជាហូរហែរនូវវីដេអូមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយមានការវែកញែកជាខ្លាំង ដោយអ្នកខ្លះជឿទៅលើអរូបិយ៏ ហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនជឿទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ក្នុងវីដេអូមួយ ដែលចាប់បានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយបង្ហាញពីម៉ូតូមួយគ្រឿង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើកបោះពួយយ៉ាងលឿន ប៉ុន្តែពុំមានមនុស្សបើក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ជុំវិញចំពោះវីដេអូនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកខ្លះអះអាងថាមានខ្មោច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឯអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាប្រហែលជាប់ហ្គែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែជាក់ស្តែងពុំទាន់មានប្រភពច្បាស់ការបញ្ចក់ឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូ៖

វីដេអូ៖