យាយអើយយាយ! ថ្ងៃ មា ឃ បូ ជា ស្រ្តី ចំ ណា ស់ ជំ ទែ ង ជេរ ប ញ្ចោ​រ ព្រះសង្ឃ និង ទា ត់ បំ ផ្លា ញ កន្លែង បូ ជា (មានវីដេអូ)

0

នៅថ្ងៃមា ឃ បូ ជា មានស្រ្តីចំណាស់ម្នាក់មិនដឹងជា ក្តៅ ចិត្ត ស្អិ ត ទ្រូ ង អ្វីទេ បានផ្ទុះ ភ្លើ ង កំ ហឹ ង ពេលខ្លួន ដោយបាន ស្រែ ក ឡូ ឡា ចុងមុខព្រះសង្ឃ ហើយ ជេ រ ប ញ្ចោរ យ៉ាងចា ស់ ដៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថែមទាំងយកជើងឈូស

ទីកន្លែងសម្រាបបូជាទៀតផង ធ្វើឲ្យមហាជនមានការ ហួ ស ចិត្តជាពន់ពេក។ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក Vid Elvin ដែលបង្ហោះវីដេអូ បង្ហាញពីសកម្មភាពស្រ្តីចំណាស់កំពុងឈរ ជេ រ ប ញ្ចោរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រះសង្ឃ

និង ធា ក់ បំ ផ្លា ញ កន្លែង បូ ជា ដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថា « ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១។ កាលពីម្សិលមិញនេះមានយាយម្នាក់មក បំ ផ្លិ ច បំ ផ្លា ញ កន្លែង បូ ជា ហើយថែមទាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជេរ ប្រ មា ថ ដល់ព្រះសង្ឃដែលជាភិក្ខុសង្ឃ

ដែលគង់នៅក្នុងនេះមិនដឹងថា គាត់គិតអីបានមកធ្វើអំពើអកុសលធម៌ចំថ្ងៃមាឃ១៥កើតពេញបូណ៌មីបែបនេះ។ សូមយោបល់ម្នាក់មួយម៉ាត់មកបងប្អូន តើគួរចាត់ការគាត់នៅតាមវិធីណា? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើគាត់ធ្វើបែបនេះត្រូវដែរឬទេ?

សុំឲ្យយអាជ្ញាធរ ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងភូមិព្រៃដង្ហើម ឃុំព្រែកអំពិល ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល មានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណាចំពោះករណីនេះ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ស៊ែរម្នាក់មួយ

ដើម្បីឱ្យខាង អា ជ្ញា ធរ បានដោះ ស្រា យ រឿ ង នេះផង»។ ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចខាងក្រោម៖

វីដេអូ៖