លោក ហេង ឡុង ថាខ្លួនមិននៅស្ងៀមទេ! ប្រសិនបើគ្មាន ចំ ណា ត់ ការលើទៅលើក្រុម ទ ម្លា ក់ តម្លៃស្ត្រីខ្មែរ…

0

ពិតណាស់មិនអាចប្រ កែ ក បាន នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្មែរ រាល់ថ្ងៃនេះនៅតែមានអ្នកលក់ទំនិញតាមអនឡាញ នៅតែ បំ ពា ន ដោយបានធ្វើការឡាយវីដេអូ សុិ ច សុី

ដែលធ្វើឲ្យប៉ះ ពា ល់ ដល់តម្លៃនារីខ្មែរ។ ចំពោះ ប ញ្ហា នេះ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏លោកសុំឲ្យស្រ្តីខ្មែរមួយចំនួន ដែលប្រកបរបរនេះមេត្តា ឈ ប់ ធ្វើសកម្មភាពឡាយវីដេអូបញ្ចេញរូបភាព អា ស អា ភា ស

កាយវិកា និងពាក្យសម្តី មិ ន សមរម្យ ដែលធ្វេីឲ្យប៉ះ ពា ល់ យ៉ាង ធ្ង ន់ ធ្ងរ ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​របស់ស្ត្រីខ្មែរ ។ ដោយឡែកលោក ហេង ឡុង វិញ កាលពីថ្មីៗនេះ ដោយនៅតែឃើញមួយចំនួនតូច

មិនព្រមបញ្ឃប់លោក ក៏បានបង្ហោះថា៖ ខ្ញុំមិននៅស្ងៀមទេ!ប្រសិនបើ គ្មា ន ចំ ណា ត់ ការលើអ្នកឡាយលក់ online បែប សិ ច ស៊ី និងអ សី ល ធម៌ ទ ម្លា ក់ តម្លៃស្ត្រីខ្មែរ!