ដល់ចំណុចព្រួយបារម្ភហើយ! ភពផែនដីចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយ! ជ្រោះធំជាងគេលើពិភពលោក ដល់ថ្នាក់ខ្សោះអស់ទឹក…

0

ទឹកជ្រោះ Victoria ព្រំដែនហ្សំប៊ីនិងស៊ីមបាវ៉េ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទឹកជ្រោះ Victoria គឺជាទឹកដ៏ជ្រោះធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាស្រ័យទៅលើកំពស់ និង ទទឹងរវែងរបស់វា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វាមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសហ្សំបៀ និង ហ្សីមបាវ៉េ (Zambia and Zimbabwe) ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជា mosi-oa-tanya ទឹកជ្រោះនេះត្រូវបានការពារដោយឧទ្យានជាតិ mosi-oa-tanya ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងឧទ្យាន Victoria ។

យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់ឆ្នាំនេះ វាមានកម្រិតធ្លាក់ចុះខ្លាំងលើសពីធម្មតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ វាមិនមែនជាការធ្លាក់ចុះ តាមបែបធម្មតាដូចរដូវប្រាំងរាល់ដងនោះទេ គឺវាធ្លាក់ដល់ចំណុចដែលត្រូវបារម្ភ។

ទាក់ទិនជាមួយរឿងនេះ ប្រធានាធិបតី Zambia លោក Edgar Lungu បានមានប្រសាសន៍ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការខ្សត់ទឹកនៃទឹកជ្រោះ Victoria គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ហើយមិនយូរមិនឆាប់វានឹងត្រូវបាត់បង់ទឹកទាំងស្រុងមិនខាន ។

ចំណែកប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក មានការព្រួបារម្ភខ្លាំង ដោយពួកគេគិតថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុភពផែនដី។ សូមជម្រាបផងដែរថា ប្រទេសដូចជា Zambia ដែលអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​hydropower ហើយការរាំងស្ងួតបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកអាចឈានទៅរកភាពអត់ឃ្លានបាន ៕