ផុតអាកូវីដកុំភ្លេចនាំគ្នាទៅលេងណា តែ15$/1យប់ នៅព្រះវិហារយើងនឹង ព្រោះថ្ងៃនេះ ម្ចាស់រីសតបានបញ្ចាក់ហើយថា….

0

ប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា កុំតែមានអាកូវីដ១៩ចង្រៃយកហ្នឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កុំអីម្នាក់ៗមិនដឹងជាដើរលេងដល់ខេត្ត រឺប្រទេសណាហើយទេ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា យើងគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាអាជំងឺចង្រៃយកហ្នឹងនឹងរលាយបាត់ពីផែនដីយើងឆាប់ៗនេះ។

ហើយថ្ងៃនេះយើងសូមនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអោយមកស្គាល់កន្លែងកំសាន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សំរាកលំហែកាយថ្មីមួយនៅខេត្តព្រះវិហារ ដែលមានឈ្មោះថា ភ្នំត្បែងរីសត។ ហើយម្ចាស់រីសតនេះក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងហ្វេកប៊ុករបស់គាត់យ៉ាងដូច្នេះដែរថា៖

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំចញ្ចេញនូវ ពាក្យពិតដែលខ្ញុំធ្វើរីសត កើតឡើងដោយស្រលាញ់ចូលចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្បិតបន្ទប់ស្អាត របស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែល្អៗ មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ ទេសភាពល្អ ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ទីតាំងល្អ តែយកតម្លៃថោក តែ15$/1យប់ ។

🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️ខ្ញុំធ្វើនេះ មិនមែនធ្វើដើម្បីតែលុយមួយមុខនោះទេ គឺធ្វើដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏ដូចជាខេត្តព្រះវិហារ ព្រមទាំងអោយភ្ញៀវដែលគាត់មកស្នាក់រឺសំរាក មានលទ្ធភាព សំរាកបន្ទប់ស្អាត អនាម័យផងដែរ (ភ្នំត្បែងរីសត )របស់ខ្ញុំបាទ

ធានាសុខ សុវត្ថិភាព អនាម័យ ជូនភ្ញៀវដែលមកសំរាក ជាពិសេស គឺធានាតម្លៃ បន្ទប់និមួយៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនឆ្លៀតឱកាសឡើងថ្លៃនៅពេលមានបុណ្យទាន រឺកម្មវិធីអ្វីមួយឡើយ ។ ល។ លេខកក់បន្ទប់ Cellcard012955565 = Metfone=066466646