ប្រពន្ធស្អាត ប្ដីកន្តឿ គ្រប់គ្នាឆ្ងល់ហេតុអ្វីនាងស្រលាញ់ ដល់ដឹងការពិត នាំគ្នាចំហរមាត់

0

នារីម្នាក់ត្រូវមហាជនមួយចំនួន មិនអស់ចិត្ត និងរិះគន់ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលរូបរាងស្អាតដូចតារា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែរជាទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនសង្ហាកម្ពស់ក៏ទាប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលត្រូវបានគេលួចខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនសមគ្នាឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

សូមបញ្ជាក់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នារីស្រស់ស្អាតរូបនោះមានឈ្មោះ Minh Nguyet ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកមិត្តប្រុសរបស់នាងមានឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​ Nguyen Anh Khoa ។ ចំពោះការរិះគន់រឿងនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចំហរមាត់គ្រប់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយបានដឹងការពិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

តាមពិតបុរសជាប្ដីរបស់នាងឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Nguyen Anh Khoa គឺជាអ្នកសេដ្ឋី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាអ្នកជំនួញម្នាក់យ៉ាងល្បីឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថែមទាំងជាម្ចាស់វិមាន Lan Khoa Khue ដែលជាលំនៅឋានដ៏ធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងស្អាតដាច់គេនៅទូទាំងខេត្ត Nam Dinh ប្រទេសវៀតណាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ការរិះគន់ប្រែជាការសរសើរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រស់នៅយ៉ាងមានសេចក្ដីសុខ ដោយបង្កើតកូនប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយជីវិតរបស់នាងប្រៀបបាននិងម្ចាស់ក្សត្រីយ៉ាងដូច្នេះដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕