ពុទ្ធោ ប្រថុ យ ជីវិ ត ម៉្លេះ! មិនចង់រង់ចាំដោយស្ទះចរាចរណ៏ បណ្ដើរម៉ូតូចូលក្រោមឡានធំ ឡានទៅមុខមិនកុនទៅហើយ (មានវីដេអូ)

0

នេះពិតជារឿងមិនគួរកើតមែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលនាពេលថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការចែករំលែក ​​​​​​​​​​​នូវវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញសង្គម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អំពីសកម្មភាពរបស់បុរសម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​ បានបណ្ដើរម៉ូតូកាត់ក្រោមឡានធំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹកសាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលចង់គេចចេញពីការស្ទះចរាចរណ៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បើតាមការបង្ហាញតាមខ្សែអាត់វីដេអូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឲ្យឃើញពីសកម្មភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនមិនស្គាល់ស្លា ប់ ៣ ៤នាក់បានបណ្ដើរចេញពីក្រោមឡានធំ​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយត្រូវបានអ្នកជិះឡានថត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្រោយមានការបង្ហោះ​​​​​​​​​​ បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​មានការហួសចិត្ត និងរិះគន់ជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលនេះមិនជារឿងល្អឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ សូមមើលវីដេអូក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖