នាំគ្នាផ្អើល ល្បីថាមហាសេដ្ឋីចិន លោក Jack Ma មកលក់ចាប់ហ៊ួយវិញ! ពេលដឹងការពិតបុរសម្នាក់នោះកើបលុយមិនស្ទើរបាត់ទៅហើយ!

0

លោក Wu Xuelin ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានអាយុ៣៩ឆ្នាំ ជាម្ចាស់ហាងចាប់ហ៊ួយមួយកន្លែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងខេត្ត Zhejiang បានក្លាយទៅជាតារាល្បីមួយលើអ៊ីនធឺណិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយសារមុខមាត់ និងរូបរាងរបស់លោកមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Jack Ma ដែលជាមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

គណនីរបស់លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Wu ក្នុងបណ្តាញសង្គមចិនត្រូវបានគេចុច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Follow ភ្លូកទឹកភ្លូកដីរហូតដល់ទៅ ១.៣៥លាននាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះចង់មើលពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនិងរូបភាពរបស់លោកផ្ទាល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

មិនត្រឹមគាំទ្រក្នុងបណ្តាញសង្គមប៉ុណ្ណោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សជាច្រើនក៏បានទៅដល់ហាងចាប់ហ៊ួយផ្ទាល់ដើម្បីជួយទិញទំនិញផ្សេងៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងហោចណាស់ក៏ទិញបានបារីមួយកញ្ចប់ទៅវិញដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យោងតាមប្រសាសន៍លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Wu ផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថា “មនុស្សមួយចំនួនធំបានច្រឡំខ្ញុំនឹងលោក Jack Ma ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក Wu បន្តថា ខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់អាជីពលក់ចាប់ហ៊ួយនេះចោលទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើទោះបីជាលោក Jack Ma ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កោះហៅខ្ញុំទៅធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកក៏ដោយ”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕