និយាយលែងចេញ ឥណ្ឌា កន្លែងបូ ជា ស ព ឡើងថ្លៃ ហើយខ្វះខាតសូម្បីតែអុសសម្រាប់ដុត បង្ខំចិត្តឲ្យក្រុមគ្រួសារយក ស ព ទៅ…

0

បញ្ហាកូវីដ១៩ នៅប្រទេសឥណ្ឌា កំពុងតែមានក្ដី បា រ ម្ភ ខ្លាំង ដែលអាត្រាអ្នក ស្លា ប់ ដោយសារតែ ជំ ងឺ មួយនេះ ហាក់មានការថមថយឡើយ ដែលបណ្ដាលឲ្យ ប្រជាជនដែលក្រីក្រមួយចំនួន បានសម្រេចចិត្ត យក សា ក ស ព ទៅបោះ ចោ ល ក្នុងទន្លេ។

បើតាមការសម្ភាសន៏របស់ BBC Hindi ជាមួយនឹងប្រជាជននៅតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថា ការដែលធ្វើដូចនេះ គឺដោយសារតែ ក ង្វះ ​ខាត​អុស​សម្រាប់​ បូ ជា បូករួម​ការ​ឡើង​ថ្លៃ​នៅ​កន្លែង​ បូ ជា​ ផង បណ្ដាល​ឱ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន គ្មាន​ជម្រើស ហើយ​ត្រូវ​បោះ ​ស ព​ មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ខ្លួន​ដែល ​ស្លា ប់ ​ដោយ​ កូវីដ-១៩ ចូល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុង​ទន្លេ​តែ​ម្ដង ។

សូមជម្រាបថាប្រទេស​ឥណ្ឌា បច្ចុប្បន្ន​នៅ​តែ​ទទួល​រង​ការ ​ រា ត ត្បា ត​ ខ្លាំង​ពី​វីរុស​កូវីដ-១៩ ដោយ​គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ អ្នក​ឆ្លង​សរុប​ទូទាំង​ប្រទេស​មាន​ចំនួន​ជាង ២២.៦ លាននាក់​ហើយ ខណៈ​ចំនួន ២៤៦ ១១៦ នាក់​បាន ​ស្លា ប់ ៕