ទំនងជាមានរឿងអី ឫក៏ភ័យខ្លួន ទើបលោកឧកញ៉ា បានចេញមកបែបនេះ

0

ទំនងជាមានរឿងអី ឫក៏ភ័យខ្លួន បានជានៅថ្ងៃនេះ ឧកញ៉ា ហេង សៀ បានចេញលិខិតសុំ អ ភ័ យ ទោ ស ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ ប្រជាពលរដ្ឋ ព្រមទាំងភរិយា និងក្រុមគ្រួសារ ដែលរូបលោក លួ ច មានស្នេហាជាមួយ កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា កន្លងមក។

យោងតាមឧកញ៉ា ហេង សៀ ដដែលបានបញ្ជាក់ថា៖ “នៅថ្ងៃកើតហេតុនេះបណ្ដាលមកពីកញ្ញ មាន ពេជ្ររីតា បានទាក់ទងឱ្យខ្ញុំមកជួប បន្ទាប់ពីគាត់បានទាមទារប្រាក់ ផ្ដា ច់ ចំណងស្នេហាច្រើនលើសលប់ពេក ដែល

បណ្ដាលឱ្យខ្ញុំបាទមិនអាចបំពេញបំណងនាងបាន ហើយក៏ខ្ញុំបាទមិននឹកស្មានថា នាងមាន កាំ បិ ត មកចាក់ខ្ញុំបាទភ្លាមៗទេ។ ដោយឡែកបញ្ជាក់ដែរថា ថ្ងៃនេះចៅក្រមសាលាដំបូងបានចេញដីកាសម្រេច ដោះ លែ ង កញ្ញា

មាន ពេជ្ររីតា ឱ្យនៅក្រៅឃុំ ប ណ្ដោះ អា ស ន្ន ហើយ បន្ទាប់ពីតុលាការបានសាកសួរបន្ថែមលើជន ជា ប់ ចោ ទ ២ថ្ងៃ និងមានការសម្របសម្រួលធានាសុំនៅក្រៅឃុំពីសំណាក់មេធាវី៕ កាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមមើលខាងក្រោម៖