មិនចាញ់ពូឡើយ ក្មួយស្រី ខេមរៈ សេរីមន្ត ស្រស់ស្អាតខ្លាំង ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតទទួលកាដូរអស់ទាស់តែម្ដង

0

កំពូលតារាចម្រៀងសម្លេងពីរោះ លោក ខេមរៈ សិសីមន្ត ជាតារាចម្រៀងប្រុសម្នាក់ ដែលបានឈានជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ហើយក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងទូទាំងប្រទេសផងដែរ។ ស្របពេលដែលខ្លួនបានជោគជ័យលើវិថីសិល្បៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងបានសាងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះឲ្យមានភាពល្បីល្បាញរួចមក ពេលកន្លងទៅថ្មីៗ តារាប្រុសរូបនេះ បានយកក្មួយស្រីទៅសម្ដែងក្នុងបទថ្មីរបស់ខ្លួន ធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើរូបសម្រស់ក្មួយស្រីលោកយ៉ាងខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកពេលថ្មីៗនេះទៀត ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតក្មួយស្រីដែលជាទីស្រឡាញ់របស់លោក ខេមរៈ សេរីមន្ត ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំង ហើយជាពិសេសនោះ ក្មួយស្រីរបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះ មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ មិនចាញ់តារាប៉ុន្មានទេ បុរសណាឃើញក៏លុងដែរ បើគាត់ស្អាតយ៉ាងនេះស្អាតយកតែមែនទែនតែម្តង ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពនៅខាងក្រោមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖