ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី ដែលថ្ងៃនេះ កើនឡើងទៀតហើយ រកឃើញចំនួន៥៦០នាក់ ខណអ្នកជា…

0

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៦០នាក់ ខណៈអ្នក ជំ ងឺ ចំនួន៥៣៧ នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង ជំ ងឺ កូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៥,២០៥នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១៧,៧០១នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៧៦នាក់៕