ចូលរួម​រំលែក​ ទុ ក្ខ​ ក៏ ​ក្រៀ ម ក្រំ ចំពោះភរិយាលោក ​ គុណ​ ណារ៉ាក់ អតីត​កីឡាករ​ហែលទឹក​ជម្រើស​ជាតិ​ ដែល ស្លា ប់

0

ចូលរួម​រំលែក​ ទុ ក្ខ​ ក៏ ​ក្រៀ ម ក្រំ​ ចំពោះភរិយាលោក ​ គុណ​ ណារ៉ាក់ អតីត​កីឡាករ​ហែលទឹក​ជម្រើស​ជាតិ​ ដែល ស្លា ប់ ដោយសារ ជំ ងឺ កូវីដ ១៩នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ នេះ លោក គុណ ណារ៉ាក់ ជាអតីតកីឡាហែលទឹកជម្រើសជាតិឆ្នាំ​១៩៩០​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០០០ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ជា​ មន្ត្រី​គណៈកម្មការ​បច្ចេកទេស​របស់​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កីឡា​ហែល​ទឹក​ ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា​គ្រួសារ​របស់ ​លោក​មាន​ ទុ ក្ខ ជាទម្ងន់ដោយភរិយាឈ្មោះ​ថា​ អ៊ុំ​ សុខខែម​ អាយុ​ ៣៥ឆ្នាំ​ ដែលមានផ្ទៃពោះ០៧ខែ បាន​ឆ្លង​ ជំ ងឺ ​កូវីដ​១៩​ និងបាន​សម្រាក​ព្យាបាល ​ជំ ងឺ​ នៅយប់​ថ្ងៃ​ទី​១៩​ ខែ​ឧសភា​ វេលា​ម៉ោង​១២យប់​ និង​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣​ ខែ​ឧសភា​ វេលា​ម៉ោង​៣ព្រឹក​

បាន​ទទួល​ ម រ ណ ភាព​ ដោយ​ ជំ ងឺ ​កូវីដ​ដ៏​ កា ច​ សា ហា វ​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមចូលរួម​រំលែក​ ទុ ក្ខ​ ដ៏​ ក្រៀ ម ក្រំ​ ជាមួយ​គ្រួសារ​សព​ និងសូមឧទ្ទិសដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកស្រី​ បានទៅកាន់ទី ស្ង ប់ សុខ៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖