អ៊ុញ! សុខា ព្រ មា ន ប្ដឹ ង ចែយូ វិញ ក្រោយមានបងប្អូនមួយចំនួន គាំទ្របុគ្គលល្បីក្នុង tiktok មួយនេះ (មានវីដេអូ)

0

បងប្អូនភាគច្រើនប្រាកដជាបានដឹង រឿងដែលក្ដៅ សុខា ដែលបុគ្គលល្បី ក្នុង tiktok មួយរូបបាន លួ ច លុយដែលភ្ញៀវទិញអីវ៉ាន់របស់ ចែយូ ដែលក្រោយមកក៏ម្ចាស់គេ ខឹងខ្លាំងណាស់រហូតបានទះកំភ្លៀងសុខា និងចង់យកចូលគុកថែមទៀតផង។

ប៉ុន្តែហាក់ផ្ទុយស្រឡះ ដោយសារតែបេលនេះ សុខា បានព្រមានប្ដឹង ចែយូ វិញ ហើយជាពិសេសនោះថា មានបងប្អូនមួយចំនួនគាំទ្រ សុខា ឲ្យប្ដឹងថែមទៀតផង។

ចំពោះការព្រមានប្ដឹងរបស់ សុខា នេះគឺ ដោយលើកឡើងថា ចែយូ បាន ប្រើអំ ពើ ហិ ង្សា មកលើខ្លួន ហើយសុខា ហើយចំពោះរឿងនេះ ក៏មានមហាជនច្រើនណាស់ដែលបានគាំទ្រឲ្យសុខា ប្តឹង ចែយូ ។

សូមជម្រាបផងដែរថា សុខា នៅខេត្តកំពត ប៉ុន្តែសុខៗ ស្រាប់តែឡើងមកភ្នំពេញ និងអំពុល ទុ ក្ខ បុគ្គលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គម្នាក់ ដែលមានរហ័សនាមថា ស្ពេតត្រូ រហូតបុគ្គលរូបនោះឡាយ រៀបរាប់ធុញទ្រាំនឹងសុខាថែមទៀត ហើយជាពិសេសនោះ នៅពេលដែល សុខា ឡើងមកភ្នំពេញគឺមានតែរឿង៕

វិដេអូ៖