នារីម្នាក់រំភើបពេលដល់ទឹកដីអង្គរ ជាពិសេសតែងខ្លួនបុរាណ ខ្លះជឿថាគាត់ បារមីចូល ដោយចូលដល់កន្លែងលោកតារាជ ភ្លាមស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

0

ឥទ្ធិពល​នៃ​អបិយ៍​នៅ​តែ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៃ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការ​បន់ស្រន់ សែនព្រេន អារុក្ខ​អារក្ស​ទេពតា​ផ្សេងៗ ដែល​ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​ទម្លាប់​ពី​យូរ​មក​ហើយ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ទាំង​អ្នកមាន អ្នកក្រ អ្នក​នៅ​ទីក្រុង ឬ​ជនបទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជា​វិទ្យាសាស្ត្រ​រីក​ចម្រើន​យ៉ាងខ្លាំង​រហូត​ដល់​សតវត្ស​ទី២១​នេះក៏​ដោយ ក៏​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​រស់នៅ​ជាមួយ​នឹង​ជំនឿ​អរូបិយ​ផ្សេងៗ។ ពិតណាស់មិនអាចប្រកែកបាន ទោះបីជាវិទ្យាសាស្រ្តជឿនលឿន ក៏មនុស្សយើងហាក់មិនអាចខ្វះអបិយជំនឿឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្នុងបណ្ដាញសង្គមខ្មែរ មានការចាប់អារម្មណ៏លើនារីម្នាក់ ដែលបានស្លៀកពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបុរាណ ដើរក្នុងទឹកដីអង្គរខ្មែរយើង។ ក្នុងនោះដែរ មានគណនីបងប្រុសម្នាក់បានធ្វើការលើកយកមកបង្ហាញដោយបានសរសេររៀបរាប់ថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ប្រធានបទយេីងថ្ងៃនេះ ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមាន​ចំនួនដល់លាន Views លេីបណ្តាញសង្គម Tik Tok ដោយសារវីដេអូរបស់គាត់ត្រូវបានគេវិភាគវែ កញែក​និង​ ចែករំលែកស្ទេីរតែគ្រប់ទីកន្លែង​ ពិសេសគឺខេត្តសៀមរាប។»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីនេះ បងប្រុសក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតផងដែរថា៖ «លេីលោកនេះមានមនុស្ស២ប្រភេទៈ ក. អ្នកដែលជឿថាគាត់មានបារមីចូលពិត ខ.​ អ្នកដែលអត់ជឿ​និងគិតថាគាត់ប្រឌិតរឿងនេះឡេីង​ព្រោះស្រុកយេីងរឿងអបិយជំនឿបែបនេះសម្រាប់ប្រជាជនយេីងគឺបោ .កស្រួល​, តេីអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងប្រភេទនៃគំនិត១ណា?សូមខំមិន!»៕តើប្រិយមិត្តអ្នកអានជាទីមេត្រីយល់យ៉ាងណាដែរ?ចង់ជ្រាបច្បាស់ និងលម្អិតសូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូ៖