រឿង Nano លេងមិន ខុ ស មែន! សិស្សច្បង ១២នាក់រួមគ្នាធ្វើ ទា រុ.ណ ក ម្ម សិស្សប្អូនម្នាក់ដល់ អង្គុយ ស្លា .ប់ ដោយប្រើវីធីបែបនេះ

0

ថៃ៖ ម្តាយយំស្ទើរ ស្លា .ប់ បន្ទាប់ពីកូនប្រុស រៀនឆ្នាំទី2 នៅមហាវិទ្យាល័យល្បីនៅបាងកក ត្រូវសិស្សច្បងរួមគ្នាធ្វើ ទា រុ ណ ក ម្ម ដល់ ស្លា .ប់ ការដាក់ ទោ ស ធ្វើ ទា រុ ណ ក ម្ម នេះអោយប្អូនប្រុសដែល ស្លា .ប់ អង្គុយនៅកណ្តាល ហើយសិស្សច្បងទាំង 12 នាក់

ព័ទ្ធជុំវិញ ដោយម្នាក់ត្រូវ ទា ត់ 2 ដង ហើយនាំគ្នា ទា ត់ ទៅដើមទ្រូងក្មេងនេះម្នាក់ម្តង សរុប ទា ត់ លើដើមទ្រូងក្មេងនេះ 12 ដង ទើបបាន 7 នាក់ បណ្តាលអោយក្មេងនោះ ស ន្ល ប់ ហើយបញ្ចូនទៅពេទ្យព្យាបាលបាន 8 ថ្ងៃក៏ ស្លា .ប់ ម្តាយយំស្ទើរ ស្លា .ប់ហើយ😭😭

មូលហេតុ៖ ការធ្វើ ទា រុ ណ ក ម្ម នេះ ពួកសិស្សច្បងនិយាយថា ដោយសារប្អូនប្រុសដែល ស្លា .ប់ មិនជួយតបឆាតក្នុង Line Group ទទួលសិស្សប្អូន៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖ ប្រភព៖ Sola Sale