ប្រសើរណាស់លោក! ពិធីករព័ត៌មានដ៏ល្បីម្នាក់ថា៖វៀតណាមគួរយកពលរដ្ឋខ្លួនទៅវិញ ជាជាងសុំអាជ្ញាធរកម្ពុជាគាំពារ ដោយសារតែ….

0

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ (Vann Saray) ដែលជាគណនីរបស់ក្រុមការងាររបស់សារព័ត៍មានក្នុងស្រុករូបនេះបានលើកឡើងថា៖ វៀតណាមគួរយកពលរដ្ឋខ្លួនទៅវិញ ជាជាងសុំអាជ្ញាធរកម្ពុជាគាំពារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់លើដងទន្លេ ជាពិសេសការតាំងទីលំនៅរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាម ដែលមានសភាពស្មុគស្មាញស្មោគគ្រោកលើដងទន្លេអស់រាប់សតវត្សរ៍មកហើយនោះ ទាំងរដ្ឋមន្ត្រី និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស បានចេញមុខស្នើឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជា គាំពារ និងគិតគូរលើការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ជាយោបល់ខ្ញុំ ដើម្បីជួយឱ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងបានសមរម្យនោះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម គួរតែសម្របសម្រួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

បច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាម មានការរីកចម្រើនជាងកម្ពុជាច្រើនណាស់ វៀតណាមមិនមែនលំបាកដូចអតីតកាលទៀតនោះឡើយ ដូច្នេះការយកពលរដ្ឋខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញជារឿងល្អបំផុត។ក្នុងគណនីដែលនេះលោកបានបន្ថែមថា វៀតណាមមិនគួរទុកពលរដ្ឋខ្លួនឱ្យរស់នៅបែបអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ ពពាក់ពពូនលើទឹកដីកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពវេទនាបែបនេះនោះឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

មួយវិញការទុកឱ្យពលរដ្ឋខ្លួនរស់នៅពពាក់ពពូនលើដីកម្ពុជាបែបនេះ វាជាការនាំឱ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់វៀតណាម ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមួយនៅក្នុងតំបន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ខ្ញុំក៏សូមក្រើនរំលឹកវៀតណាមដែរថា កម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យ មានអធិបតេយ្យភាពេញលេញ។ ដូច្នេះកម្ពុជា មានសិទ្ធិសម្រេចរាល់កិច្ចការរបស់ខ្លួន រួមទាំងក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់សណ្តាប់ធ្នាប់ សោភ័ណភាព និងបរិស្ថានរបស់កម្ពុជាផងដែរ។សូមជម្រាបទៅវៀតណាមដែរថា ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋពួកគេមិនចង់បន្តផឹក និងងូតទឹក ដែលអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមបន្ទោបង់ដាក់រាល់ថ្ងៃទៀតនោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

សង្ឃឹមថា រាជរដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បន្តអនុវត្តចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុត ដើម្បីឱ្យចៀសផុតពីការទាយរបស់ក្រុមប្រឆាំ.ង ដែលតែងតែលើកឡើងថា «រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លាចយួន» នោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕