តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុគន្ធ នីសា ស្លុតចិត្ត ក្រោយជាសះស្បើយពីកូវីដ ១៩ ស្រាប់តែខ្លួនជួបរឿងបែបនេះ (មានវីដេអូ)

0

តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុគន្ធ នីសា បានជាសះស្បើយពី ជំ ងឺ កូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បន្ទាប់ពីអ្នកនាងមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ និងបានសម្រាកព្យាបាលនៅ The Great Dukeអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

សូមរម្លឹកបន្តិចថា តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះសុគន្ធ នីសា បានតេស្តរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនានេះ ហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញយកមកសម្រាកព្យាបាលរហូតដល់ជាសះស្បើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

ដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗស្រាប់តែអ្នកនាងទម្លាយវិដេអូមួយ ក្រោយជាពីកូវីដ អ្នកនាងបាននិយាយថា៖ «អ្នកដែលកើតជំងឺកូ វី ដហើយសុទ្ធតែបានជួបនូវ ប ញ្ហា ជ្រុះសក់ដូចៗគ្នា»៕ ដើម្បីជ្រាបលម្អិត សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖

វីដេអូ៖