មិនចេះគិតសោះតែម្ដង! បិទមន្ទីរពេទ្យទាំងមូល ក៏ព្រោះតែមានស្រ្តីក្បាលរឹងម្នាក់ រត់ចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

0

រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវ ចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ០៧២/២១ បិទបណ្តោះអាសន្ន នៅមន្ទីរពហុកព្យាបាល និងសម្ភពអង្គរពេជ្រ ចំបក់ ដែលស្ថិតនៅភូមិសីហា ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ ចាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ចំពោះការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននេះ ក្រោយពីមានស្រ្តីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បានរត់ចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងកន្លែងសម្រាកព្យាបាល មកសម្ងំព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខាងលើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ស្រ្តីកើតជំងឺកូវីដដែលលួចរត់ចេញពីមន្ទីរសម្រាកព្យាបាលនេះ មានឈ្មោះ រ៉ន រ៉ាន ភេទស្រី អាយុ៤១ឆ្នាំ នៅភូមិត្រពាំងគៀប ឃុំត្រពាំងក្រសាំង ត្រូវអាជ្ញាធរយកត្រឡប់ទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាកែវ វិញ ក្រោយពីបានលួចរត់ពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងសម្រាកព្យាបាលខេត្ត ហើយមកសម្ងំសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អង្គពេជ្រ ចំបក់ ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖