តោះមកមើលសម្រស់ព្រះមហេសី និងស្នំជាច្រើននាក់ ដែលល្បីថាស្អាតក្នុងរាជវាំង នាសម័យបុរាណ

0

ចំពោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកធ្លាប់មើល រឿងភាគបុរាណចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាបានឃើញ ទាំងតួអង្គ ប្រុស និង ស្រី សុទ្ធតែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រស់ស្អាត និង មានរូបរាងសង្ហារ ព្រមទាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការតុបតែងខ្លួន យ៉ាងស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនា នឹកស្រមៃថា ប្រជាជនចិន សម័យកាលនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានសម្រស់ ស្រស់ស្អាត និង ការតុបតែង ដូចជា ក្នុងភាគយន្ត នោះដូច្នោះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

តែយ៉ាងណាមិញ វីដេអូមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបានបង្ហោះ ចូលក្នុងវេបសាយ យូធូប ដោយមានការអធិប្បាយដោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិធីករ ពីរនាក់ បានបង្ហាញឲ្យ ឃើញ ពីភាពខុសគ្នា នៃតួអង្គក្នុងរឿង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយនឹង រូបភាពពិត។ ពួកគេ បានធ្វើការប្រៀបធៀប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យឃើញកាន់ តែច្បាស់ រវាង រូបមនុស្សពិត និង រូបតួអង្គក្នុងភាពយន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមានរូបម្ខាង ជារូបដែលយើង តែងរំពឹងទុកក្នុងចិត្ត និង ម្ខាងទៀត ជារូបពិត កាលពីសម័យនោះ។ និយាយរួម គេបានយករូប តួសម្តែងស្រស់ស្អាត និង រូបរាងសង្ហារ ក្នុងខ្សែភាពយន្ត ចិនបុរាណល្បីៗ មកដាក់ប្រៀបធៀប ជាមួយរូបភាព ពិត មួយចំនួន របស់ប្រជាជនចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម័យបុរាណ តែម្តង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

គូសបញ្ជាក់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពវីដេអូនេះ ក៏បាន បញ្ជាក់ថា រូបភាពប្រជាជនចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម័យបុរាណ ត្រូវបាន ល្បីពេញ បណ្តាញអ៊ីនធើណេត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយ រូបពិត ទាំងនោះ គឺរូបភាពពិតនៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការតុបតែង និង រូបរាង របស់ខ្សែរាជវង្សចិន និង មន្ត្រីចិន ក្នុងសម័យនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕