ទីបំផុត! សមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនតារាប្រុស អេដវីន ទៅកាន់ តុ លា ការហើយ ពា ក់ ព័ ន្ធ​ និង​អំ ពើ ហិ .ង្សា ​ក្នុង​គ្រួ​សារ

0

មហាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីកំពុងមានអារម្មណ៍ ក្តុ ក ក្តួ ល ជាខ្លាំងក្រោយអ្នកនាងសុទ្ធ បញ្ចកា បានបង្ហាញ រ បួ ស ខ្ទាំ សា ច់ តាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងដែលនាងអះអាងថាពិធីករល្បីឈ្មោះលោក យិត មាសឧស្សាហ៍ ហៅអេដវីន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានយកក្បាលខ្សែ ក្រវ៉ាត់ទំហំប៉ុន ៣ ម្រាមដៃមក សំ ព ង ក្បាលនាងមិនដកដៃ ពេលនោះនាង ឈឺ ខ្លាំ ង ពេកទើបនាងយកដៃរង ហើយលោកអេដ វីន ក៏បាន វា យ លើខ្លួននាងវិញ។ ទោះបី បញ្ចកា ខំលើកដៃសំពះសុំ អ ង្វរ ប៉ុណ្ណាក៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកនៅ វា យ នាងមិនដកដៃដែរ ថែមទាំងអូសនាង ទ ម្លា ក់​ ពីកាំជណ្តើរ បោ ក ត្រូវក្បាលក្រោយមួយ ទំ ហឹ ង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំង ចា ប់ បោ ច សក់នាងទៅ បោ ក នឹងឥដ្ឋថែមទៀតរហូតដល់នាងស្រងល់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះករណី ហិ ង្សា នេះ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ សមត្ថកិច្ច​ អា វុ ធ ហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ បាន​ ចា ប់ ​ខ្លួនតារា ឈ្មោះ អេន​វីន បញ្ជូន​មកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ​ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរ​ ពា ក់ព័ ន្ធ​ និង​អំ ពើ ហិ .ង្សា ​ក្នុង​គ្រួ​សារ​៕ រង់ចាំមើលការ កា ត់ ក្ដីទាំងអស់គ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​