ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយសុំខ្មាស់ វ័យចូលម៉ាក់អ៊ុំអស់ហើយ ​​តែ​តារា​ស្រី​ដ៏​ល្បីៗ​ទាំងនេះ​សម្រស់​វិញ សាច់នៅតែចាំ មើលទៅម៉ត់រលោងដល់ហើយ

0

6/. តារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ថៃមួយរូបឈ្មោះ Penpak Sirikull

តារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ថៃមួយរូបឈ្មោះ Penpak Sirikul ដោយគាត់មានវ័យដល់ទៅ ៥៩ ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្ដែអាចរក្សាសម្រស់បានយ៉ាងស្អាតផូរផង់គួរឱ្យសរសើរបំផុត ជាពិសេសតារាស្រីរូបនេះ នៅតែមានសុខភាពល្អរឹងមាំ ដើរលើវិស័យមួយនេះយ៉ាងជឿជាក់បង្ហាញដល់សិល្បការិនីជំនាន់ក្រោយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5/. តារាស្រី Sinjai Plengpanich

តារាស្រី Sinjai Plengpanich មានវ័យ ៥៥ ឆ្នាំ ជា​តារា​សម្ដែង​ដែល​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​សិល្បៈ​យ៉ាង​យូរ បើ​ទោះជា​អាយុ​របស់​នាង ធ្វើ​ឱ្យ​នាង​ទទួល​បានការ​សម្ដែង​ជា​តួឯក​តិច​ក្ដី តែ​សមត្ថភាព​របស់​នាង ក៏​អាច​ពិសោធ​ឱ្យ​ដឹង​ថា​នាង​ជា​តួ​ម្ដាយ​ដ៏​ឆ្នើម​ម្នាក់​របស់​រង្វង់​សិល្បៈ​ថៃ​។ ជាពិសេសរូបសម្រស់វិញ មហាជនសូមសរសើរពិតជានៅតែស្រស់ស្អាត មើលទៅមិនចាស់សោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4/. តារាស្រី Aphiradi Phawaphutanon

តារាស្រី Aphiradi Phawaphutanon មានវ័យ ៥៤ ឆ្នាំ អ្នក​សម្ដែង​ដ៏​ប៉ិន​ប្រសប់​ម្នាក់​ដែល​ទោះជា​សម្ដែង​ជា​តួអង្គ​អ្វី ក៏​នាង​អាច​សម្ដែង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​។ ទោះជា​ឆ្នាំ​នេះ​វ័យ ៥៤ ហើយ​ក្ដី ក៏​ការ​សម្ដែង​ជា​តួ​កាច ចិត្តអាក្រក់​នោះ នៅ​តែ​ដក់​ជាប់​ក្នុង​ដួងចិត្ត​ទស្សនិកជន​រហូត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3/. តារាស្រី Christina Aguilar

វ័យ ៥៤ ឆ្នាំ បើ​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​អតីតកាល នាង​ជា​តារាចម្រៀង​ដំបូង​ម្នាក់​នៅ​ថៃ​ដែល​មានការ​លក់​ថាស​ចម្រៀង​បាន​ដល់​ខ្ទង់លាន​។ ពី​ពេល​នោះ​មក​ដល់​ឥឡូវ នាង​បាន​ចូល​វ័យ​ខ្ទង់​ហា​ហើយ​ក្ដី តែ​នាង​នៅ​តែ​ស្អាត និង​ពូកែ​ខ្លាំង​ដដែល​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2/. តារាស្រី Papassara Techapaibun

តារាស្រី Papassara Techapaibun មានវ័យ ៥១ ឆ្នាំ តារា​សម្ដែង​រូប​នេះ ធ្លាប់​ជា Miss Thailand World 1988 ផង​ដែរ​។ សម្រស់​របស់​នាង​ក៏​នៅ​តែ​ស្រស់​ដដែល បើ​ទោះជា​នាង​ឈាន​ចូល​អាយុ ៥០ ហើយ​ក្ដី​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1/. តារាស្រី Mai Charoenpura

តារាស្រី Mai Charoenpura មានវ័យ ៥១ ឆ្នាំ តែប្រសិនបើមើលទៅលើសម្រស់ និងរូបរាង អ្នកគាំទ្រមួយចំនួន ប្រាកដជាស្មានមិនត្រូវនោះទេ ចំពោះអាយុពិតរបស់តារាចម្រៀងស្រី Mai Charoenpura ជាតារាស្រីមួយនេះ ដែលមានឈ្មោះបទសម្លេងប្រចាំប្រទេសថៃ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​