ច្រើនតែអាយុទេ តែសម្រស់​តារា​សម្តែង​ហុងកុងល្បីៗ​​ទាំង​ ១០នាក់ ឈានចូលវ័យ ៥០ជាងឆ្នាំហើយ សម្រស់វិញនៅតែអ៊ែម

0

តារាសម្តែងល្បីៗ ជាច្រើននៅហុងកុងបានចាប់ផ្តើមប្រឡូកចូលវិស័យនេះនៅទសវត្សទី ៨០ ខណៈឈាន​ដល់ទសវត្សថ្មីនៃឆ្នាំ២០២០ទៅហើយ តារាស្រីទាំងនេះនៅតែមើលទៅស្រស់ស្អាត ​និង ទាក់ទាញ​ដូចកាលពីមុន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. រ៉ាឆែល លី (Rachel Lee)

កាលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា “Category III goddess” រ៉ាឆែល គឺជាតារាសម្តែងមួយរូប​ក្នុងចំណោម​តារាសម្តែងមួយចំនួនដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បន្ទាប់ពីការសម្តែងខ្សែភាពយន្ត​បែបស្រើបស្រាល។ តារាស្រីវ័យ ៥៤ ឆ្នាំនៅតែមើលទៅអស្ចារ្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ម៉ាជី សាង (Margie Tsang)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាស្រីវ័យ ៥៤ ឆ្នាំរូបនេះគឺជាតារាទូរទស្សន៍ម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅហុងកុងនាទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីហុងកុងដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅតៃវ៉ាន់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. Chingmy Yau

ក្នុងនាមជាទេពធីតាសិចស៊ីបំផុតម្នាក់របស់ហុងកុងនាទសវត្ស ៨០ និង ៩០ តារាសម្តែងចូលនិវត្តន៍រូបនេះមើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញទោះមានអាយុ ៥១ ឆ្នាំក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. មីហ្សែល រីស (Michelle Reis)

អតីតម្ចាស់ក្សត្រីសម្រស់បានគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មភាពយន្តហុងកុង បន្ទាប់ពីទទួលបានកិត្តិនាមជាបវរកញ្ញាហុងកុងឆ្នាំ ១៩៨៨ ។ ទោះបីជាពេលនេះនាងចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ ៤៩ ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាស្រីដែលស្អាតជាងគេនៅហុងកុងហើយឥលូវមើលទៅដូចជាតារាភាពយន្តដដែល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ជីជី ឡៃ (Gigi Lai)

ទោះបីជាជីជីមានអាយុ ៤៨ ឆ្នាំ និងបានចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយក្ដី ក៏នាងនៅតែសាកសមនឹងឈ្មោះហៅក្រៅថា“ ទេពធីតានៃសម្រស់” ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. May Ng

ជាមួយនឹងរូបភាពនេះពិតជាពិបាកជឿណាស់ថាអតីតបវរកញ្ញាហុងកុងកំពូលសម្រស់ និងជាតារាសម្តែង TVB មានអាយុ ៥២ ឆ្នាំហើយ!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ម៉ូនីកា ច័ន្ទ (Monica Chan)

នៅពេលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាសក់ខ្លីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតរបស់ទូរទស្សន៍ TVB ម៉ូនីកាអាយុ ៥៣ ឆ្នាំនៅតែមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងម៉ូនីកាអាយុ ២៣ ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងឈ្នះបវរកញ្ញាហុងកុងក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ ។

៨. វីវៀន ជូ (Vivian Chow)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vivian មានឈ្មោះហៅក្រៅថា “Leader of the Jade Girls” នៃផលិតកម្មតន្រ្តីហុងកុង Vivian បានលេចធ្លោនៅពេលនាងមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានឈ្នះពានរង្វាន់ទេពកោសល្យច្រៀង។ ឥឡូវនេះនាងមានអាយុ ៥២ ឆ្នាំហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. អានីតា យិន (Anita Yuen)

ក្នុងនាមជាជ័យលាភីបវរកញ្ញាហុងកុងឆ្នាំ ១៩៩០ និងជាតារាស្រីក្មេងជាងគេដែលទទួលបានជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់តារាភាពយន្តឆ្នើមរបស់ហុងកុង ។ សូម្បីតែឥឡូវនេះមានអាយុ ៤៨ ឆ្នាំហើយសម្រស់របស់នាងនៅតែមើលទៅក្មេងនៅឡើយ។

១០. Cherie Chung

Cherie គឺជាតារាសម្តែងម្នាក់ក្នុងចំណោមតារាសម្តែងដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបំផុតនៅក្នុងទសវត្សទី ៨០ ។ នៅអាយុ ៥៩ ឆ្នាំនាងមើលទៅកាន់តែស្រស់ស្អាត និង ស៊ីវិល័យ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​