តារា​សម្ដែង​ស្រី Christy Chung ធ្លាប់សុំ ទិនហ្វី រៀបការ តែបែរជាខាងប្រុសបដិសេធ ហើយពេលនេះ បានប្ដីក្មេងជាងខ្លួន ១២ឆ្នាំ ក៏មកទម្លាយរឿងមួយនេះទៀត

0

តារា​សម្ដែង​ស្រី​ចិន Christy Chung បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​យ៉ាង​កម្រ​ក្នុង​កម្មវិធី​ចិន​មួយ ដែល​ក្នុង​កម្មវិធី​នោះ នាង​បាន​ទម្លាយ​ថា​នាង​ធ្លាប់​សុំ​កំពូល​តារា​កំប្លែង Stephen Chow ហៅ ទិនហ្វី រៀបការ​ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​គេ​បដិសេធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​ស្រី​រូប​នេះ​បាន​រៀបរាប់​ថា​កាល​នោះ​នាង​បាន​ចូល​សម្ដែង​ក្នុង​រឿង​ជា​ច្រើន​របស់​ទិនហ្វី ដូច​ជា​រឿង “Hail the Judge” និង “Love on Delivery” ដែល​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៤ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បាន​ស្គាល់​គ្នា​កាន់​តែ​ជិត​ស្និទ្ធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គ្នា Christy ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​អារម្មណ៍​កោតសរសើរ​ចំពោះ​ ទិនហ្វី កាន់​តែ​ច្រើន ហើយ​ក៏​បាន​សុំ​គេ​រៀបការ បន្ទាប់​ពី​នាង​ឮ​ថា​តារា​ប្រុស​រូប​នេះ​​បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​រស់​នៅ​ប្រទេស​កាណាដា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Christy បាន​អះអាង​ថា​នាង​អាច​ជួយ​ឲ្យ​គេ​ទៅ​រស់​នៅ​កាណាដា​បាន ដោយ​សារ​នាង​មាន​សញ្ជាតិ​កាណាដា​ពី​កំណើត​ស្រាប់។ ក៏​ប៉ុន្តែ​នាង​ត្រូវ​បាន ទិនហ្វី បដិសេធ​ភ្លាម​ៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Christy បាន​និយាយ​ប្រាប់​អ្នក​សារព័ត៌មាន​​ដោយ​សើច​តិច​ៗ​ថា នាង​ខូច​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្រោយ​ពី​ហេតុការណ៍​នោះ ហើយ​នាង​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​ដឹង​នៅ​ឡើយ​ពី​មូលហេតុ​ដែល​តារា​កំប្លែង​រូប​នេះ​បដិសេធ​រូប​នាង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារា​សម្ដែង​ស្រី​វ័យ ៤៦ឆ្នាំ​ដែល​មាន​កំណើត​ក្នុង​ប្រទេស​កាណាដា​រូប​នេះ ទើប​តែ​រៀបការ​ជា​លើក​ទី​៣​កាល​ពី​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​មុន ជាមួយ​កូនកំលោះ​ជា​តារា​សម្ដែង​ចិន​រូប​សង្ហា Golden Zhang ដែល​មាន​វ័យ​ក្មេង​ជាង​នាង​រហូត​ដល់ ១២ឆ្នាំ។ នាង​មាន​កូន​ស្រី​ចំនួន ៣នាក់​ជាមួយ​ស្វាមី​ពីរ​រូប​មុន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​