ប្រទះឃើញស.ពក.ប់ក្នុងដី ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយតែមិនរលួយសោះ ដោយសារតែយ័ន្តស្បែកគង់ ប៉ុន្តែហួសចិត្ត ព្រោះក្រោយការសិក្សាដឹងថាស្លា.ប់ដោយ

0
These bizarre pictures show skin from an ancient burial site that was kept in tact - thanks to a weird black magic tattoo SPELL. Authorities unearthed the corpse when they were cleaning a remote cemetery in Mukdahan on the border of Thailand and Laos. They were amazed that the skin was still in tact - hanging loose around the dead man's skeleton. Incredibly, dozens of tribal bamboo inkings done while the person was still alive show a black magic spell for nothing to ever penetrate the skin. Excavators believe the Sanskrit writing and pictures of the tiger ensured the man's body stayed together and was prevented from rotting. But in a cruel twist, it may have been the supernatural spell that killed him - it made the skin so strong he couldn't have an operation for fatal appendicitis, according to rescue organisation Goopaitongdaeng Jeemokkho Goopainueng Soonpaed (CORR). The government organisation shared the pictures online. They said: ''The authority cleaned the cemetery with local people and volunteers and they found the skin of an old man who died of appendicitis. ''However, he couldn't have surgery because the skin was too hard to cut and he ended up dying in agonising pain from the illness. ''The skin has a lot of tattoos and it hasn't gone rotten. The spell to protect him and make him strong prevented the operation and then after he died stopped his skin from rotting.'' Deeply superstitious Thais - the majority of whom believe in ghosts and reincarnation - were amazed when the images emerged. Suriya Rachatawet said: ''This is amazing. It shows that magic spells really do work.''

ដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថា មិនថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាឡើង ជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់នូវសាសនាព្រះពុទ្ធ និងព្រាម្មហ៍សាសនា តែងតែមានជំនឿទៅលើអបិយជំនឿអមនុស្ស ខ្មោច អាបធ្មប់ ជាដើម។ ទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាជំនឿមួយនេះវាបានរក្សាតាំងពីបុរាណរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃ សារព័ត៌មាន មីរ័រ បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ថា ក្រុមការងារនៅទីបញ្ចុះសពមួយក្រុមបានរកឃើញ.សា.ក.ស.ព.មួយ កប់ក្នុងដីយូរឆ្នាំ តែមានស្បែកមិនរលួយ ដោយសារមន្តអាគមន្តចាក់សាក់ ដែលគេជឿថាជា បារមីវេទមន្តសាក់ខ្មៅ។អាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពនេះ នៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើការឈូសឆាយសម្អាតទីបញ្ចុះសពមួយកន្លែង ក្នុងខេត្ត Mukdahan នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសថៃ និងឡាវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេមានភាពស្រឡាំងកាំង និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង នៅពេលដែលឃើញស្បែកនៅល្អស្អាត គ្របដណ្តប់ពីលើគ្រោងឆ្អឹងសាកសពបុរសនោះ។ ប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាស្បែកនោះគ្របដណ្តប់ទៅដោយសាក់ ចាក់ដោយប្ញស្សីតាមបែបកុលសម្ព័ន្ធ ដោយស្នាមសាក់ទាំងនោះ ត្រូវបានគេជឿថាជា បាលីវេទមន្តសាក់ខ្មៅ ពីសម័យបុរាណ ជួយឲ្យស្បែកកាប់មិនមុត ដុតមិនឆេះ។ក្រុមអ្នកជីកកកាយទាំងនោះ ជឿជាក់ថា ទឹកខ្មៅដែលប្រើដើម្បីសរសេរអក្សរសំស្រ្កឹត និងរូបសត្វខ្លានៅលើស្បែកនោះ ជាទឹកវេទមន្តជួយឲ្យរាងកាយរបស់បុរសនោះនៅរក្សាសភាពដើម និងការពារមិនឲ្យមានការខូចខាត។ប៉ុន្តែយោងតាមបុរាណវិទ្យាថៃ បានឲ្យដឹងថា បាលីនៅលើខ្លួនបុរសនោះអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ.ស្លា-ប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាគមន្តសាក់ទាំងនោះ ប្រហែលជាបានរារាំងការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន របស់បុរសនោះទើបបណ្តាលឲ្យគាត់.ស្លា-ប់។គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុមអាជ្ញាធរបានបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះទៅលើបណ្តាញអ៊ិនធើណេត ដោយពួកគេបាននិយាយថា អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច បានសម្អាតទីបញ្ចុះសពមួយ ជាមួយប្រជាជនក្នុងតំបន់ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅទីនោះពួកគេបានរកឃើញស្បែករបស់បុរសចាស់ម្នាក់ ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀន ដោយកាលនៅរស់បុរសនោះប្រហែលជាមិនអាចទទួលការវះកាត់បាន ដោយសារតែស្បែកស្វិតពិបាកកាត់ ហើយគាត់ក៏ត្រូវ.ស្លា-ប់.ដោយសារដេកឈឺព្រួយចិត្តពីជំងឺ។ប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថា ស្បែកបុរសនោះមានចាក់សាក់ជាច្រើន ហើយវាមិនរលួយទាល់តែសោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាលីនៅលើសាក់ទាំងនោះ ការពារ និងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាំង កាប់មិនមុត មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ វាជួយការពារស្បែកមិនឲ្យរលួយថែមទៀតផង។ទោះជាយ៉ាណា មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្បែកមិនរលួយអស់នេះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែការរកឃើញនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃ ដែលជឿលើអបិយជំនឿ ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕