បុរសម្នាក់លួ-ចឡើងទ្រាំពួនសំងំរស់នៅលើចុងដូង អស់ពេល៣ឆ្នាំ ដោយសារតែរឿងរ៉ាវមួយនេះ

0

រឿងរ៉ាវគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ដែលបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់ ចំណាយពេលប្រមាណ ៣ឆ្នាំ សំងំលាក់ខ្លួននៅលើចុងដូង ព្រោះខ្លា-ចគេតាមស-ម្លា-ប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសពោះម៉ាយម្នាក់នេះ ត្រូវបានគេស្គាល់ថា Gilbert Sanchez អាយុ ៤៧ ឆ្នាំ រស់នៅទីក្រុង La Paz ស្ថិតនៅខេត្ត Agusan del Sur ប្រទេសហ្វីលីពីន។ សូមបញ្ជាក់ថា ដើមដូងដែលគាត់បានឡើងនោះ គឺមានកំពស់រហូតដល់ទៅ ១៨ ម៉ែត្រឯណោះ ហើយគាត់ពុំព្រមចុះក្រោមមកដល់ដីជាដា-ច់-ខាត ព្រោះខ្លា-ចគេតាមស-ម្លា-ប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

នៅចាំបានថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៤ លោក Gilbert ធ្លាប់មានជ-ម្លោះ-ជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៀត ដែលទីបញ្ចប់ ត្រូវគេយក-កាំ-ភ្លើ-ង-ខ្លីមកភ្ជង់ក្បាល បណ្តាលឲ្យលោកមានសភាព-ភ័-យ-ខ្លា-ច និងបា-ក់-ស្បាតរហូតមក ហើយលោកគិតថា មានតែចុងដូងទេ ជាទីមានសុវត្ថិភាពជាងគេបង្អស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ ដែលលោករស់នៅលើចុងដូង ម្តាយជរារបស់លោក មានការលំ-បា-កយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះគាត់ត្រូវយកទឹក ចំណីអាហារ ព្រមទាំងសម្លៀកបំពាក់ ឲ្យកូនប្រុសជាប្រចាំ ដែលត្រូវបញ្ជូនតាមខ្សែពួរសណ្តោងឡើងទៅលើ។ ពេលខ្លះលោក​យាយ ថែមទាំងបានអង្វរឲ្យ Gilbert ចុះក្រោមមកងូតទឹក សម្អាតខ្លួន តែកូនប្រុសម្នាក់នេះតែងតែបដិសេធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនបាច់ខំនិយាយច្រើនទេ ខ្ញុំមិនចុះក្រោមឡើយ។ បើចុះទៅ គេនឹងស-ម្លា-ប់ខ្ញុំ។ គួរឲ្យដឹងថា អ្នកស្រុកអ្នកភូមិបានដឹងរឿងរបស់លោក Gilbert គ្រប់ៗគ្នា រហូតដល់ថ្ងៃមួយ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ធ្វើឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចសម្រេចចិត្ត ចុះមកលួងលោមឲ្យ លោក Gilbert ចុះមកដី ដើម្បីសុវត្ថិភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូងឡើយ ក្រុមជួយសង្គ្រោះ ព្រមទាំងមនុស្សម្នាជាច្រើន បានយកក្រណាត់អេប៉ុងសុវត្ថិភាព (trampoline) បំណងលួងលោម ឲ្យ Gibert លោតចុះពីលើមក តែគេនៅមិនស្តាប់។ ជាជម្រើសចុងក្រោយ ពួកគេក៏ប-ង្ខំ-ចិត្តកា-ប់ដើមដូងនោះចោ-ល ទាំងដឹងវាអាចនឹងបង្ក-គ្រោះ-ថ្នាក់។ តែសំណាងល្អ ពួកគេនាំ Gilbert ចុះមកដល់ដីដោយសុវត្ថិភាព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Gilbert ត្រូវគេសង្កេតឃើញថា មានកន្ទួលសត្វល្អិតខាំ-ពាសពេញខ្លួនប្រាណ ព្រមទាំងចលនាសាច់ដុំមានបញ្ហាទៀតផង។ អ្វីសំខាន់ជាងហ្នឹងទៅទៀត លោកត្រូវគេរកឃើញថាមានប-ញ្ហា-ផ្លូវចិត្តយ៉ាង-ធ្ង-ន់-ធ្ងរ ពោលវាមិនងាយសះស្បើយ ឬសាប-រល-ត់នោះឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕