៦នាក់គឺជាឈ្មោះសិស្សប្រលងបាក់ឌុបនិទ្ទេស​(A)លំដាប់ពិន្ទុ១០០ពេញ ទាំង៦ជំនាន់! ចាំមើលជំនាន់នេះមានទេ?

0

ឆ្នាំនេះ មិនដូចឆ្នាំមុន ដោយសារតែមានការប្រលង ដោយនៅ​សល់​មិន​ដល់​ជាង​៣​ខែ​ទៀត​ផង កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ប្រលង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា​បាក់​ឌុ​ប​ដែល​បាន​គ្រោងទុក​នឹង​ឈាន​ចូល​មក​ដល់ ដោយ​សម័យ​ប្រលង​នឹង​ត្រូវ​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១​ខាង​មុខ​នេះ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនឈានដល់ថ្ងៃប្រលង សូមណែ​នាំ​​សិស្សានុសិស្ស​មក​ស្គាល់​រាមច្បង​ជើង​ខ្លាំង​ទាំង​៦​នាក់ ដែល​ទទួល​បាន​និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ក្នុង​ការ​ប្រលង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ហៅ​កាត់​ថា​បាក់​ឌុ​ប​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០១៤​មក ដោយនៅ​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១/.យុវ​សិស្ស ចាន់ ពិចិត្រ អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ព្រះបាទ​សុរា​ម្រឹត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៤

២/.​យុវ​សិស្ស ម៉ា​ន តូ​តា អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​បាក់​ទូក​និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៥

៣/.​យុវ​សិស្ស កាំ​ង ស៊ី​ញ​លី អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ប៊ែ​ល​ធី​អន្តរជាតិ និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៦​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤/.​យុវ​សិស្ស ស គី​ម​ស៊ា អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ប៊ែ​ល​ធី​អន្តរជាតិ និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៧

៥/.​យុវ​សិស្ស ថន រតនា អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន​សែន​ប៊ុ​ន​រ៉ា​នី​ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៨

៦/.​យុវ​សិស្ស សៀង ស៊ី​ផាត់ អតីត​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ក្រុងព្រះសីហនុ និទ្ទេស​A លំដាប់​ពិន្ទុ​១០០ ឆ្នាំ​២០១៩​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​