វាសនាផ្លាស់ប្ដូរ! មកមើលផ្ទះពីមុន និងបច្ចុប្បន្ន របស់កំពូលតារាល្បីៗទាំង ១១ដួងនេះ ខុសគ្នាឆ្ងាយ

0

បើនិយាយពីផ្ទះ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានភាពប្រណីត ក៏ដូចជាមានភាពស្រស់ស្អាត ភាគច្រើនផ្ទះទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែរបស់ អ្នកមានកេរ្តី៍ឈ្មោះល្បីល្បាញជាអ្នកកាន់កាប់ បន្ទាប់ពីពួកគេ បានរកចំណូលវាល់លានដុល្លារ ពីទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ តើប្រិយមិត្តដឹងទេថា ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេបានហែលឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះ? មានតែអ្នកល្បីល្បាញមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានកើតមកក្នុងវណ្ណៈអ្នកមានស្រាប់ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកដទៃទៀតត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងដើម្បី តស៊ូ ជន្នះឧបសគ្គ របស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះវាមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលទេ ក្នុងចំណោមអ្នកល្បីល្បាញជាច្រើន រស់នៅដូចជាមនុស្សធម្មតា និយាយឲ្យស្រួលស្តាប់ គ្មាននរណាម្នាក់ ត្រូវបានរស់នៅក្នុងវិមានទេ កាលពីកុមារភាព តែជានៅផ្ទះបែបលក្ខណៈគ្រួសារជាយក្រុង ឬក៏ផ្ទះល្វែងក្នុងទីក្រុង ឬអ្នកខ្លះរស់នៅយ៉ាងលំបាក ក្នុងឡានជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បង្វែអារម្មណ៍ប្រិយមិត្ត ក្រឡេកមើល ផ្ទះរបស់អ្នកល្បីល្បាញមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងផ្ទះកុមារភាពរបស់ពួកគេថាខុសគ្នាខ្លាំងកម្រិតណា? ហើយកុំភ្លេចជួយផ្តល់យោបល់ និងបោះឆ្នោតផង តើប្រិយមិត្តចូលចិត្តផ្ទះមួយណាជាងគេ? សូមទស្សនាទស្សនារូបខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. Eminem

២. Rihanna

៣. Selena

៤. Chris Pratt

៥. Jimmy Fallon

៦. Michael Jackson

៧. Taylor Swift

៨. Beyoncé

៩. Ariana Grande

១០. Miley Cyrus

១១. Angelina Jolie