មករូបជាច្រើនសន្លឹក សម្រស់តួប្រុសក្នុងរឿង Catch me if you can កាលពីនៅក្មេង បានដឹងថាញាក់សាច់ប៉ុណ្ណា

0

Leonado Dicarprio គឺជាតារាសម្តែងជើងចាស់សញ្ជាតិអាមេរិក ដ៏ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងម្នាក់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដែលបានប្រឡូកស្ទើរតែពាក់កណ្តាលជីវិតរបស់ខ្លួនទៅហើយ ហើយក៏ជាធាយដលរបស់តារារ៉េបលោ វណ្ណដា ផងដែរ រហូតបានចេញចម្រៀង Catch me if you can ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ ភាពយន្តមិនតិចនោះទេដែល តារាប្រុសរូបនេះបានចូលរួមសម្តែងនោះ ប៉ុន្តែភាពយន្តដែលផ្ទុះនឹង ធ្វើឲ្យរូបគេល្បីឈ្មោះថា «កប៉ាល់យក្សទីតានិក» ដែលបានផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ផងដែរ ក្រៅពីកេរ្តិ៍និង ទ្រព្យសល់រាប់លាន តារាមួយដួងនេះចូលចិត្តតុបតែងខ្លួន បែបស្រគត់ស្រគំសាមញ្ញៗ ប៉ុន្តែសុីជាមួយទម្រង់មុខរបស់លោកផងដែរ ទោះបីជាពេលលោកមានអាយុដល់ទៅ ៤៦ឆ្នាំហើយក៏ដោយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ថ្ងៃនេះខ្មែរឡូត សូមបង្វែរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នា មកមើលពីសម្រស់និង ការតុបតែងខ្លួនរបស់តួប្រុសក្នុងរឿង «កប៉ាល់យក្សទីតានិក»កាលពីរូបគេនៅមានវ័យក្មេងវិញម្តង ថាតើនៅកំឡុងពេលនោះសម្រស់និង ការរបៀបនៃការតុបតែងខ្លួនមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅ បានជានៅក្នុងកំឡុងពេលនោះហ្វេនៗស្រីនាំគ្នាជ្រួលជ្រើមនិង ថែមទាំងដាក់ឈ្មោះលោកថា ទេវបុត្រកំពូលសម្រស់ផងនោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះចង់ដឹងអត់ថា Leonado Dicarprio ស្អាតខ្លាំងប៉ុណ្ណានិង ការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចនោះសូមចូលមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នា៖