នារីដែលបុរសប្រាថ្នា! អត់​ទិញ​ខោអាវ​៩​ឆ្នាំ នារី​វ័យ​២៩​ឆ្នាំ​សន្សំ​លុយ​ទិញ​ផ្ទះ​បាន ២​ខ្នង

0

ពិតណាស់ សម្រាប់មិត្តនារី ចំពោះការតែងខ្លួនគឺពិតជាសំខាន់ ជាពិសេសមនុស្សភាគច្រើន ពួកគេចូលចិត្តចំណាយលុយលើការទិញរបស់តែងខ្លួន ជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់តែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែដោយឡែកអី នារី​ម្នាក់​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​​មិន​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ថ្មី និង​ចេះចាយ​វាយ​ត្បិតត្បៀត​ រហូតរយៈពេលជាង៩​ឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្យនាងមានលុយអាចទិញផ្ទះបានដល់ទៅ ២​ខ្នង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

នារី​ម្នាក់​​ឈ្មោះ Wang Shennai បាន​ទាក់ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទស្សនិកជន​ជា​ខ្លាំង​ក្រោយ សន្សំ​បាន​ដល់​ទៅ​៩០​%​នៃ​ប្រាក់​ខែ​របស់​ខ្លួន ហើយ​ទិញ​ផ្ទះ​បាន​ដល់​ទៅ​២​ខ្នង​នៅ​អាយុ ២៩​ឆ្នាំ។ យ៉ាងណាក្ដី​ នារី​មក​ពី​ទីក្រុង Nan Jing មិន​បាន​ទម្លាយ​ពី​តួរលេខ​នៃ​ប្រាក់​ខែ​របស់​ខ្លួន​ឡើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​

បើតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់នាង បានឲ្យដឹងថា ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​នាង​ចំណាយ​មិន​ដល់​២០​ដុល្លារ​សម្រាប់​ខោអាវ​ក្នុង​ផង។ បន្ថែម​ពី​នេះ នាង​ក៏​ជៀស​វាង​រាល់​ការ​ជួបជុំ ឬ​ជប់​លៀង​ផង​ដែរ ដោយ​នាង​គិត​ថា ពិធី​ទាំង​នេះ​គឺ​អស់​លុយ​ឥត​ប្រយោជន៍ មិន​សំខាន់។ រាល់​ថ្ងៃ​នាង​តែង​ប្រើ​យាន​ជំនិះ​សាធារណៈ​ដើម្បី​សន្សំ​លុយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

នាង​ឲ្យ​ដឹង​ថា ខ្លួន​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ដូច​នេះ​នាង​ដឹង​ថា​ប្រេន​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​ឲ្យ​អតិថិជន​ចាយ​លុយ ដូច​នេះ​នាង​ការ​ចាយ​វាយ​សន្សំសំចៃ រហូត​ដល់​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ទិញ​បាន​ផ្ទះ​ដល់​ទៅ​២​ខ្នង​មុន​អាយុ ៣០​ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕