មហាសំណាង! បុរស​មុខអាក្រក់ ​ក្លាយ​ជា​ស្រី​ស្អាត ​ហើយ​យក​បាន​ប្ដី​កូន​សេដ្ឋី​ក្មេង​ជាង​ខ្លួន​១១​ឆ្នាំថែមទៀតផង

0

ទោះ​បី​ជា​មុន​នោះ​ធ្លាប់​ត្រូវ​គេ​មើល​ងាយ​ដោយ​សារ​មាន​រូបរាង​មិន​ស្អាត​មែន​ពិត តែ​នៅ​ពេល​នេះ នារី​ដែល​ធ្លាប់​មាន​រូបរាង​ជា​បុរស​នោះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ច្រណែន​នឹង​ជីវិត​របស់​ខ្លួន​ជា​ខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៧ អ្នក​ប្រើ​បណ្ដាញ​សង្គម​អាស៊ី​បាន​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ម្ដង​រួច​មក​ហើយ ដោយ​សារ​នារី​ម្នាក់​មក​ពី​ប្រទេស​ថៃ ឈ្មោះ Bow ក្រោយ​ពេល​នាង​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូប​រាង​របស់​ខ្លួន​ពី​បុរស​ដែល​មាន​រូប​សម្បត្តិ​មិន​ស្អាត​ មក​ជា​នារី​ដែល​មាន​រាង​ស្អាត​ស្រស់​ទាក់ទាញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​សារ​​កាល​ពី​ក្មេង​មាន​រូបរាង​មិន​ស្អាត Bow ត្រូវ​មិត្តភ័ក្ដិ​រើសអើង​មើលងាយ​ជា​ខ្លាំង។ ដោយ​សារ​តែ​ចិត្ត​ស្រលាញ់​ការ​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ស្រី​ទៀត​នោះ នាង​បាន​សម្រច​ចិត្ត​កែ​មុខ និង​ភេទ​ទាំង​ស្រុង​តែ​ម្ដង។ ក្រោយ​ពេល​កែរួច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​តែ​មើល​ងាយ​នាង មិន​ត្រឹម​តែ​ឈប់​មើល​ងាយ​នោះ​ទេ​ ថែម​ទាំង​បែរ​មក​សរសើរ​ទៀត​ផង។ ក្រោយ​ពេល​ជីវិត​ផ្លាស់​ប្ដូរ ព្រោះ​មាន​រូបសម្បត្តិ​ស្អាត​ជាង​មុន នារី​កើត​ឆ្នាំ ១៩៨៨ បាន​ជួប​មហា​សំណាង​មួយ​ទៀត គឺ​រក​បាន​ស្នេហ៍​ពិត​របស់​ជីវិត​ខ្លួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ពេល​ដឹង​ពី​ជីវប្រវត្តិ​របស់​នារី​កែភេទ​ខាង​​លើ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​អត់​មិន​ស្ញប់ស្ញែង​មិន​បាន។ ដោយ​ស្វាមី​របស់​នាង​មាន​ឈ្មោះ​ថា Chu មាន​អាយុ​ប្អូន​នាង​១១​ឆ្នាំ ថែម​ទាំង​មាន​មុខ​មាត់​ស្អាតបាត និង​ជា​​កូន​របស់​សេដ្ឋី​ទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Chu បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ពេល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ Bow លោក​ទទួល​បាន​ការ​ខ្សិបខ្សៀវ​មិន​តិច​ឡើយ តែ​ដោយសារ​ចិត្ត​ស្រលាញ់​គឺ​លោក​អាច​ទ្រាំ​បាន​ទាំង​អស់។ ក្រោយ​ពេល​ស្គាល់​ចិត្ត​គ្នា​ច្បាស់​លាស់​ហើយ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ អ្នក​ទាំង​២​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ពិធី​មង្គលការ​ដោយ​មាន​​ចាស់​ទុំ​ទាំង​សង​ខាង​ចូល​រួម​ទៀត​ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ការ​បាន​១​ឆ្នាំ ជីវិត​ប្ដី​ប្រពន្ធ​ដែល​មាន​អាយុ​ខុស​គ្នា១១​ឆ្នាំ​នេះ​នៅ​តែ​មាន​សុភមង្គល និង​ផ្អែមល្ហែម​ដូច​គ្រា​មុន​មិន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឡើយ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​មិនតិច​ឡើយ​ច្រណែន​នឹង​ពួក​គេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖