ពលីមែន ឈឺចា.ប់ណាស់ នារីម្នាក់ឆ្លងការវះកាត់ស្ទើរគ្រប់កន្លែង សូម្បីតទ្រូង ដើម្បីឲ្យដូច Kim Kardashian

0

Jennifer Pamplona មានអាយុ ២៨ ឆ្នាំបានធំដឹងក្តីនៅប្រេស៊ីល នាងគឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់ទូរទស្សន៍ Kim Kardashian។ ហេតុដូច្នេះហើយនាងតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននូវរូបរាងដ៏កាចសាហាវ ក៏ដូចជាស្រឡាញ់ភាពល្បីល្បាញនិងតែងតែចង់មានជីវិតដ៏ប្រណិតដូចជាអាយដលរបស់នាងផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kim Kardashian

Jennifer បាននិយាយថាកុមារភាពរបស់នាងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេ នៅពេលដែលនាងតែងតែប្រឈមមុខនឹងការសើចចំអកអំពីរូបរាងរបស់នា។ ដោយ Jennifer មានរាងកាយតូចនិងស្គមជាងមុនដូច្នេះនាង តែងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងចងចាំថាមានមិត្តម្នាក់ ជារឿយៗតែងប្រាប់នាងថា នាងមានមុខមាត់ស្អាតប៉ុន្តែរាងកាយរបស់នាងមិនសាកសមសោះ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យJenniferខូចចិត្តជាខ្លាំង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដោយសារតែ Jennifer មានរាងខ្ពស់និងស្គម នាងក៏មានការលេងសើចនិងធ្វើបាបដោយក្មេងស្រីដ៏ទៃផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា Jennifer ជារឿយៗត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រលុងដើម្បីលាក់ខ្លួននិងកុំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍។ ចាប់ពីពេលនោះមក នៅអាយុ ១៧ ឆ្នាំ Jennifer បានបញ្ចុះបញ្ចូលជីដូនរបស់នាងឱ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ ដើម្បីឱ្យនាងមានការវះកាត់សុដន់ បន្ទាប់ពីការវះកាត់លើកដំបូង Jennifer តែងតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការកែប្រែផ្នែកជាច្រើននៃរាងកាយរបស់នាងទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ Jennifer បានធ្វើការវះកាត់ជាង ៤០ ដង ការចំណាយសរុបដែល Jennifer បានចំណាយលើការវះកាត់មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៦០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងការលើកកំប៉េះគូទ ១០ដង ពង្រីកសុដន់ ៣ដង ច្រមុះ ២ដង ចាក់ថ្នាំបបូរមាត់ និងលើកមុខ។ ក្នុងនោះនាងបាននិយាយថា ក្លាយជាមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់ Kim នាងធ្លាប់ព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាម Kim ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ Kim Kardashian ពិតជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ Jennifer ហើយនាងក៏ចូលចិត្តស្ទីលនិងម៉ូតរបស់ Kim Kardashian ផងដែរ។ ប៉ុន្តែនាងក៏បានសារភាពផងដែរថា ការលំបាករបស់នាងគឺស្ថិតនៅលើការពិតដែលថាឥទ្ធិពលរបស់ Kim Kardashian គឺធំធេងពេកហើយដែលរហូតដល់ Jennifer ហ៊ានទទួលការវះកាត់ដើម្បីក្លាយជា Kimបែបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕ សូមមើលរូបនារីដែលវះកាត់ចង់ដូច Kim Kardashian ៖