ស្ងាត់ៗ តារាចម្រៀងប្រុសលោក ហេង ពិទូ បានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នា ជាមួយនឹងតារាស្រី Fi Yata ដោយសារភាពថា មកពីខ្លួនលួចមានស្រី

0

មហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដែលស្ងាត់ៗ តារាចម្រៀងប្រុសលោក ហេង ពិទូ បានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នា ជាមួយនឹងតារាស្រី Fi Yata ដោយសារភាពថា មកពីខ្លួនលួចមានស្រី។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ហេង ពិទូ បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖ «ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់​ ខ្ញុំនឹង​ Fi Yata បានបែ.កគ្នាហេីយ​ ​ កំហុ.សទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំ​ ខ្ញុំលួ.ចទាក់ទងមនុស្សស្រីផ្សេង​ គ្មានគុ.ណធម៍ ហេីយសូមទោ.សសំរាប់កំហុសដរធ្ង.ន់មួយនេះ​​ ហេីយក៏សូមទោ.ស​ Fiyata – ហ្វីយ៉ាតា នូវកំហុសមួយនេះ​ ​ និងអរគុណសម្រាប់ការលេីកលែង​,​ ពីថ្ងៃនេះទៅ​ ខ្ញុំនឹងគាត់​ មិនមានអីពាក់ពន័គ្នាទៀតទេ»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយសារមួយនេះបានប ង្ហោះ តែមហាជនហាក់ដូចមិនចង់ជឿ ដែលចាត់ទុកថាជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែក៏មានការបញ្ជាក់ពី ហ្វីយ៉ាតាផងដែរថា៖ « It’s not even funny… some of you drop a funny sh!t a$$ cmt. Do you think I’m that free to play this kind of st.u.p.id pr.an.k? រាល់ថ្ងៃខ្ញុំរវល់ធ្វើការរកស៊ីណាស់មិនមានពេលមកលេង Pr.a.nk លប់ដូចកូនក្មេងទេ.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ដាំទៅមនុស្សស្រីយើងគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងខ្លួនថាកុំយកសេចក្ដីសុខខ្លួនឯងទៅផ្ញើនឹងអ្នកដទៃព្រោះគេមិនបានស្មោះត្រង់ជាមួយយើងគ្រប់ពេលនោះទេ. កុំរស់ពឹងដង្ហើមអ្នកណាទាំងអស់ត្រូវរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងរឹងមាំដោយខ្លួនឯង គេទៅក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងគេនៅក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹង ដូច្នេះហើយទើបមិនធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ដា.យក្រោយពេលនរណាម្នាក់ក្ប.ត់យើង.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវចាំថាមិនថាអ្នកស្អាត,ខ្លាំង, ពូកែប៉ុណ្ណាទេមនុស្សបើគេចង់ក្ប.ត់ហើយទោះបីយើងឱ្យគេអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កទៀតក៏គេនៅតែក្ប.ត់ដែរ. គ្មានមនុស្សស្រីណាចង់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាច្រើនដងនោះទេប៉ុន្តែឲ្យគេនៅយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សប្រុសមួយចំនួនមិនឲ្យតម្លៃនិងតែងតែបំ.ផ្លាញផ្លូ.វចិត្តរបស់នាង អញ្ចឹងហើយមនុស្សស្រីមានសិ.ទ្ធិដើរចេញនិងជ្រើសរើសអ្វីល្អសម្រាប់ខ្លួនគេដូចគ្នា.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនរាល់ការបែ.កគ្នាទាំងអស់ឬឱ្យតែដឹងថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមានទំនាក់ទំនងស្នេហាច្រើនគឺសុទ្ធតែមនុស្សមិនល្អទេពេលខ្លះនាងវិញទេដែលជួបមនុស្សមិនល្អក៏ថាបាន… ខ្ញុំពិតជាចង់សើចមនុស្សប្រុសមួយចំនួនមែន សុខចិត្តរុះរើស​ៃវ៉ផ្ទះធំចោលហើយទៅសង់ទៀមស្រ ាផឹកជាមួយស្រី.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំចង់ប.ន្ទោសមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់នោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឡើងវិញថាមកពីខាងប្រុសរបស់យើងទេដែលបើកដៃឲ្យគេចូលមកបាន. ធម្មតាទេបើទ្វារផ្ទះយើងបើកចំហដាក់ផ្លាកថា Welcome ហើយពួកចោ.រវាប្រាកដជាដើរចូលមកសាកហើយ. បើជ្រុលជាវាលួ.ចបានរបស់ពីក្នុងផ្ទះទៅហើយយកទៅអោយឆ្ងាយចុះ ខ្ញុំមិនទៅរកយកមកវិញទេ ហើយខ្ញុំនឹងចាក់សោទ្វារផ្ទះរបស់ខ្ញុំឱ្យប្រយ័ត្នលើកនេះមិនឲ្យមានមនុស្សប្រភេទនេះមកសំងំនៅបានទៀតឡើយ…​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំបញ្ជាក់ថាគាត់បង្ហោះនេះក៏ដោយសារតែការដោ-ះដូរមិនឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនៅផុ.សតា.ងដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃ ដូច្នេះហើយមនុស្សស្រីប៉ុន្មាននាក់នោះកុំទាន់សប្បាយអរអី Cus I know you and I know everything. Hi bishhhh merry Christmas to you. ត្រូវចាំថាបើខ្ញុំមិនមានភ.ស្តុ.តាង.គ្មានថ្ងៃគេទទួលកំហុ.សនេះទេ . One more thing don’t even make fun of the Christmas gift cus I fking bought myself a fking BMW bish…. So you better shut tf up.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​